nhận cung cấp bồ câu thịt cho nhà hàng quán ăn giá 80k/cặp làm sạch

#1
<p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: arial, helvetica, sans-serif"><strong>Trại bồ c&acirc;u tăng long 2</strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: arial, helvetica, sans-serif">Tam quan bắc &ndash; ho&agrave;i nhơn &ndash; b&igrave;nh định</p><ol style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px"><li><span style="font-size: 14.5667px">&nbsp;</span><span style="font-size: 14.5667px">hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i li&ecirc;n kết c&aacute;c trại ở b&igrave;nh định n&ecirc;n c&oacute; nguồn cung dồi d&agrave;o gi&aacute; rẻ chim ra r&agrave;ng chất lượng cao trọng lượng từ 350-500g/con.bồ c&acirc;u ph&aacute;p v&agrave; ph&aacute;p lai</span></li><li><span style="font-size: 14.5667px">chỉ nhận đơn h&agrave;ng lớn hơn 50 cặp/th&aacute;ng trở l&ecirc;n</span></li><li><span style="font-size: 14.5667px">gi&aacute; từ 80k/cặp đ&atilde; l&agrave;m thịt đ&oacute;ng g&oacute;i sẵn rất tiện lợi</span></li></ol><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: arial, helvetica, sans-serif"><strong>cảm ơn c&aacute;c bạn đ&atilde; đọc tin . ch&uacute;c mọi người l&agrave;m ăn ph&aacute;t đạt li&ecirc;n hệ&nbsp;<em>nguyễn th&agrave;nh trung: 0978462182 hoặc phạm thị thương</em></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: arial, helvetica, sans-serif"><br /></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: arial, helvetica, sans-serif"><em>chim giống 2 : th&aacute;ng tuổi 150 ng&agrave;n/cặp</em></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: arial, helvetica, sans-serif"><em>chim đang đẻ giống ph&aacute;p thuần : 400 ng&agrave;n/ cặp bắt cả ổ</em></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: arial, helvetica, sans-serif"><em>Với 11 m&oacute;n ăn thơm ngon bổ dưỡng v&agrave; một số b&agrave;i thuốc chữa bệnh từ chim bồ c&acirc;u</em></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: arial, helvetica, sans-serif"><strong>H&atilde;y c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i chăm s&oacute;c sức khẻo cho gia đ&igrave;nh bạn.</strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn thành trung
- Địa chỉ: Tam quan bắc – hoài nhơn – bình định
- Điện thoại: 0978462182 - Fax:
- email: haytinanh_2012@yaho.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH