• Nhận thu mua va tieu thu cac loai san pham thit tai TPHCM

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 13/4/12

  1. laxanh24h Nhà nông nghiệp dư

   <span style="font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px">Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại đặc sản tại TPHCM:</span><br /><span style="font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại đặc sản n&uacute;i rừng như:</span><br /><span style="font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px">Đ&ocirc;ng lạnh: Ve sữa, Thằn lằn n&uacute;i ( mổ bụng l&agrave;m sẵn), Dế Đ&aacute; đ&oacute;ng hộp( 5 bọc/kg), D&uacute;i, Heo Rừng 100%, Nh&iacute;m, Ho&aacute;ng.</span><br /><span style="font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px">H&agrave;ng sống: D&uacute;i, Nh&iacute;m, Heo Tộc ( heo mọi từ 8-12kg/con), Đu&ocirc;ng Dừa .Đu&ocirc;ng Dừa.</span><br /><span style="font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px">C&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n nhậu n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: 0979.807.668 Gặp Đo&agrave;n.</span><br /><span style="font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px">H&Agrave;NG ỔN ĐỊNH GIAO H&Agrave;NG TẬN NƠI.</span><br /><a rel="nofollow" title="http://dacsannhahang.com/dsnh/" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #0077bb; text-decoration: none; font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px" href="http://muabanraovat.org/raovat?url=http://dacsannhahang.com/dsnh/">http://dacsannhahang.com/dsnh/</a><br /><a rel="nofollow" title="http://dacsannhahang.com/dsnh/" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #0077bb; text-decoration: none; font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px" href="http://muabanraovat.org/raovat?url=http://dacsannhahang.com/dsnh/">http://dacsannhahang.com/dsnh/</a>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nguyễn đăng đoàn
   - Địa chỉ: 137D đường số 12 P. BHH Q Bình Tân
   - Điện thoại: 0979807668 - Fax:
   - email: dacsannhahang@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...