• NHÍM BÁN

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 28/9/10

  1. vanthuyet Nhà nông nghiệp dư

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Cá nhân
   - Địa chỉ: q12, tp H C M
   - Tel, Fax: ::: FaX 0918416839
   - email:
   ================================

   <div><br /><span class="style1"><font color="#6666ff" size="3">cung cấp c&aacute;c loại Nh&iacute;m giống, Nh&iacute;m bố mẹ đang sinh sản v&agrave; nhận chuyển giao c&ocirc;ng nghệ,&nbsp;<span class="style1"> </span>kỹ thuật nu&ocirc;i Nh&iacute;m, m&ocirc; h&igrave;nh chuồng trại </font></span><a class="style1" href="http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://goipoohxinh.com.vn/" target="_blank"><font color="#6666ff" size="3">chăn</font></a><font color="#6666ff"><span class="style1"><font size="3"> <font color="#6666ff">nu&ocirc;i đạt hiệu quả. C&oacute; giấy tờ xuất trại hợp lệ do Cục Kiểm L&acirc;m cấp, gi&aacute; cả phải chăng. Nếu qu&yacute; kh&aacute;ch&nbsp; c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ 0918416839 (A. Thuyết). Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng&nbsp; cung cấp cho qu&yacute; kh&aacute;ch c&aacute;c loại Nh&iacute;m giống với chất lượng tốt nhất</font></font></span><br /><br /><br /></font><br /><br /><br /></div>
    
   Đang tải...
  2. huyquan

   huyquan Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   367
   Đã được thích:
   44
   nhím con

   Úp,Úp,Úp! Chúc Bác mua bán đắt hàng!
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...