• NHÍM BỐ MẸ DẪN 2 CON GIÁ KHUYẾN MÃI , DỄ ĐẦU TƯ. RẮN LONG THỪA CÁC LOẠI

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 17/10/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M - RẮN GIA HUY CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM CH&Acirc;U &Aacute; </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN RẮN LONG THỪA ( HỔ VỆN - HỔ H&Egrave;O)</font></strong></p><p><strong><font size="2">NHẬN CUNG CẤP NH&Iacute;M - RẮN C&Aacute;C LOẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON 2-3 TH&Aacute;NG TUỔI </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ ĐANG MANG THAI </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ ĐANG DẪN 2 CON </font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN CON 1 TUẦN TUỔI </font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN LỨA 3-400GR</font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN BỐ MẸ ĐANG GIAO PHỐI </font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN BỐ MẸ ĐANG &Ocirc;M TRỨNG CHUẨN BỊ ĐẺ </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776 </font></strong></p><p><strong><font size="2">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC Đ&Oacute;N TIẾP QU&Yacute; B&Agrave; CON GẦN XA </font></strong></p><p><strong><font size="2">HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TẬN T&Igrave;NH </font></strong></p><p><strong><font size="2">HỔ TRỢ ĐẦU RA </font></strong></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM+ RẮN GIA HUY - CỦ CHI
   - Địa chỉ: SỐ 1032 TỈNH LỘ 7 ( GẦN NGÃ TƯ QL22 VỚI TL7 )
   - Điện thoại: 0903027776 - Fax:
   - email:
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...