• NHÍM BỐ MẸ DẪN 2 CON GIÁ KHUYẾN MÃI , DỄ ĐẦU TƯ

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 19/9/11

  1. HCHAU Nhà nông nghiệp dư

   <p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">( HỆ THỐNG 3 TRẠI NH&Iacute;M C&Ugrave;NG 1 GIA Đ&Igrave;NH )</font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐỂ Đ&Aacute;P LẠI SỰ ỦNG HỘ,TIN TƯỞNG CỦA QU&Yacute; B&Agrave; CON GẦN XA TRONG SUỐT 10 NĂM QUA ,CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute; KHUYẾN M&Atilde;I GI&Aacute; NH&Iacute;M TH&Aacute;NG 9/2011 NHƯ SAU :</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ DẪN 2 CON : 22 TRIỆU/CẶP ,BẢO ĐẢM SINH SẢN TỐT</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN : 16 TRIỆU/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON : 6 TRIỆU /CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M ĐỰC : 4 TRIỆU / CON 10KG ( L&Agrave;M GIỐNG HOẶC THỊT )</font></strong></p><p><strong><font size="2">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT: 0903027776 ( gặp CH&Acirc;U -chủ trại)</font></strong></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM GIA HUY - CỦ CHI
   - Địa chỉ: SỐ 1032 TỈNH LỘ 7 ( GẦN NGÃ TƯ QL22 VỚI TL7 )
   - Điện thoại: 0903027776 - Fax:
   - email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...