NHÍM BỐ MẸ DẪN 2 CON GIÁ KHUYẾN MÃI , DỄ ĐẦU TƯ

  • Thread starter TRẠI NHÍM+ RẮN GIA HUY - CỦ CHI
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TRẠI NHÍM+ RẮN GIA HUY - CỦ CHI

Guest
#1
<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY - CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN RẮN LONG THỪA </font></strong></p><p><strong><font size="2">NHẬN CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG NH&Iacute;M THỊT C&Aacute;C LOẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">HỔ TRỢ ĐẦU RA - GIẤY TỜ HỢP LỆ - HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TẬN T&Igrave;NH </font></strong></p><p><strong><font size="2">GI&Aacute; NH&Iacute;M TỪ TH&Aacute;NG 10 ĐẾN CUỐI NĂM 2011:</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON 2-3 TH&Aacute;NG TUỔI : 6 TRIỆU/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN : 20 TRIỆU / CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ DẪN 2 CON ĐỰC C&Aacute;I : 25 TRIỆU / CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M THỊT :400.000 / KG </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT: 0903027776 ( gặp Ch&acirc;u- chủ trại ) </font></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM+ RẮN GIA HUY - CỦ CHI
- Địa chỉ: SỐ 1032 TỈNH LỘ 7 ( GẦN NGÃ TƯ QL22 VỚI TL7 )
- Điện thoại: 0903027776 - Fax:
- email:
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH