Nhím giống Hưng Thịnh

  • Thread starter TRẠI NHÍM HƯNG THỊNH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TRẠI NHÍM HƯNG THỊNH

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM HƯNG THỊNH
- Địa chỉ: i 17 tổ 4, ấp Tân Lập, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, BR-VT
- Tel, Fax: 0908.616.717 ::: FaX 0643.671.334
- email: dinhcongtrukg@yahoo.com
================================

<p><strong>TRẠI NH&Iacute;M HƯNG THỊNH.</strong></p><p><strong>I/<u> Chuy&ecirc;n:</u></strong></p><p><strong>1. Trao đổi Nh&iacute;m C&aacute;i qu&aacute; lứa 12 th&aacute;ng, nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng sinh sản;</strong></p><p><strong>2. Cung cấp Nh&iacute;m giống c&aacute;c loại:</strong></p><p><strong>- Nh&iacute;m mới t&aacute;ch đ&agrave;n,</strong></p><p><strong>- Nh&iacute;m lỡ,</strong></p><p><strong>- Nh&iacute;m thanh ni&ecirc;n,</strong></p><p><strong>- Nh&iacute;m gia đ&igrave;nh (Bố mẹ đang dắt con),</strong></p><p><strong>II<u>/ Bảo đảm:</u></strong></p><p><strong>- Chất lượng Nh&iacute;m: khỏe mạnh, c&oacute; sinh sản v&agrave; đạt ti&ecirc;u chuẩn,</strong></p><p><strong>- Bao ti&ecirc;u sản phẩm,</strong></p><p><strong>- Lu&ocirc;n c&oacute; sẵn h&agrave;ng,</strong></p><p><strong>- Giao h&agrave;ng tận nơi,</strong></p><p><strong>- Ph&aacute;p l&yacute; hợp ph&aacute;p v&agrave; đầy đủ.</strong></p><p><strong>Mọi nhu cầu v&agrave; quan t&acirc;m, xin li&ecirc;n hệ:</strong></p><p><strong>ĐT: 0908.616.717</strong></p><p><strong>ĐC: i 17 tổ 4, ấp t&acirc;n Lập, x&atilde; Phước Tỉnh, huyện Long Điền, BR- VT ( C&aacute;ch Khu du lịch Long Hải 3 km)</strong></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH