Nhim giống thuần chủng

  • Thread starter quangtunhim
  • Ngày gửi
Q

quangtunhim

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Hậu
- Địa chỉ: Khu Phiêng Quăn - TT.Lộc Bình - H.Lộc Bình - T.Lạng Sơn
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: Nhimhoanghau@gmail.com
================================

<strong>HO&Agrave;NG HẬU<br /></strong><strong><span /></strong><strong>Cung cấp NH&Iacute;M GIỐNG THUẦN CHỦNG<br /></strong><strong>(C&oacute; giấy ph&eacute;p chăn nu&ocirc;i của Chi cục kiểm l&acirc;m Tỉnh;<br /></strong><strong>&nbsp;giấy ph&eacute;p vận chuyển tận nơi nếu y&ecirc;u cầu).<br /></strong><strong><span /></strong><strong>Ở miền Bắc, Nh&iacute;m c&ograve;n gọi l&agrave; tua Mẻn. Đến nay được nhiều người g&acirc;y giống. Tuy nhi&ecirc;n, để c&oacute; hiệu quả kinh tế cao cần phải c&oacute; kinh nghiệm v&agrave; kỹ thuật nu&ocirc;i. Thịt nh&iacute;m thơm ngon, đặc biệt l&agrave; l&agrave;m lẩu. Hiện nay nh&iacute;m thịt c&ograve;n hiếm chỉ l&agrave;m giống n&ecirc;n gi&aacute;&nbsp; kh&aacute; cao, chỉ với 6 đến 7 cặp nh&iacute;m giống h&agrave;ng năm cho thu nhập cả trăm triệu đồng. Mặt kh&aacute;c dạ d&agrave;y nh&iacute;m c&ograve;n l&agrave; thuốc qu&yacute; chữa bệnh dạ d&agrave;y cho người. <br /></strong><strong>Nu&ocirc;i nh&iacute;m hết sức đơn giản, cả c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức đều c&oacute; thể nu&ocirc;i được v&igrave; Nh&iacute;m ti&ecirc;u thụ thức ăn &iacute;t, mỗi ng&agrave;y chỉ ăn hết khoảng 2000 đồng tiền thức ăn chủ yếu l&agrave; rau, củ, quả, ng&ocirc;, khoai, sắn...<br /></strong><strong>Nh&iacute;m hầu như kh&ocirc;ng c&oacute; bệnh tật v&agrave; dịch bệnh g&igrave;. Do đ&oacute; đầu tư g&acirc;y nu&ocirc;i nh&iacute;m thật sự mang hiệu quả kimh tế cao. Tuy nhi&ecirc;n, nh&iacute;m sinh sản chậm, 1 năm chỉ đẻ 2 lứa, do đ&oacute; gi&aacute; nh&iacute;m kh&aacute; cao từ 15 đến 30 triệu đồng, t&ugrave;y thuộc độ tuổi của nh&iacute;m.<br /></strong><strong>Khi mua nh&iacute;m, được hỗ trợ kĩ thuật bằng s&aacute;ch hướng dẫn. nếu lấy nhiều hỗ trợ tiền vốn v&agrave; vận chuyển tận nơi (c&oacute; đủ giấy ph&eacute;p nguồn gốc). Cam kết nh&iacute;m kh&ocirc;ng đồng huyết, chắc chắn sinh sản, nếu sau chu k&igrave; m&agrave; chưa đẻ th&igrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i cho đổi lại.<br /></strong><strong>Cơ sở NH&Iacute;M GIỐNG </strong><strong>HO&Agrave;NG HẬU</strong><strong> lu&ocirc;n đưa chữ t&iacute;n l&ecirc;n h&agrave;ng đầu.<br /></strong><strong>Địa chỉ: Khu Phi&ecirc;ng Quăn, TT Lộc B&igrave;nh, huyện Lộc B&igrave;nh, tỉnh Lạng Sơn.<br /></strong><strong>Điện thoại: 0949283778<br /></strong><strong>Email: Nhimhoanghau@gmail.com<br /></strong>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH