• Nhím Giống

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 18/1/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: trang trại Nhím Trung Cường
   - Địa chỉ: 112 Ấp Tiên Phong, xã Long Hoà, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương
   - Tel, Fax: 0917768880-0909125399 ( anh Hùng - chi Nga)
   - email: jupiter_0008@yahoo.com
   ================================

   <p>&nbsp;</p><p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px"><span style="font-size: medium">trang trại Nh&iacute;m&nbsp;</span><strong><span style="font-size: medium">Trung Cường</span></strong></span></p><p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium">ĐC: 112 Ấp Ti&ecirc;n Phong, x&atilde; Long Ho&agrave;, huyện Dầu Tiếng, B&igrave;nh Dương</span></p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px"><p><span style="font-size: medium">ĐT: 0917768880-0909125399 (anh H&ugrave;ng - chi Nga)</span></p></span><p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium"><strong><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; font-size: 13px" /></strong></span></font></p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px"> Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; b&aacute;n&nbsp;<strong>Nh&iacute;m</strong>&nbsp;với&nbsp;số lượng lớn, từ 2 th&aacute;ng tuổi đến Nh&iacute;m dang sinh sản, Nh&iacute;m thịt. Giấy tờ nguồn gốc hợp ph&aacute;p, nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, chăm s&oacute;c sinh sản, x&acirc;y dựng chuồng trại khoa học hợp l&yacute;, th&iacute;ch ứng với từng địa phương, đ&atilde; được đ&uacute;c kết nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong chăn nu&ocirc;i.&nbsp;<strong>Gi&aacute; rất dễ mua</strong></span></p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium"><span style="font-size: 14px; line-height: 21px">Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp Bồ C&acirc;u&nbsp;giống - thịt,&nbsp;Heo Rừng, Rắn, D&uacute;i.</span></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium"><span style="font-size: 14px; line-height: 21px">&nbsp;Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute;&nbsp;điều kiện, ch&uacute;ng t&ocirc;i xin mời&nbsp;đến thăm quan trang trại để học hỏi v&agrave; trao đổi kinh nghiệm chăn nuoi. Xin chan thanh cảm ơn !!!</span></span></p></strong></font><p>&nbsp;</p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...