• NHÍM -RẮN LONG THỪA - HEO : GIỐNG & THỊT

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 20/5/12

  1. GIA HUY Nhà nông nghiệp dư

   <p><strong><font size="2">TRẠI CHĂN NU&Ocirc;I GIA HUY - CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP CON GIỐNG - THỊT THƯƠNG PHẨM </font></strong></p><p><strong><font size="2">B&Aacute;O GI&Aacute; T5-6/2012</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON 3-4 TH&Aacute;NG TUỔI : 2.5T/ CẶP ( 350.000/KG ) </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN : 6-8TRIỆU/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M THỊT CON LỚN : 8-12KG/CON : 250.000/ KG </font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN CON : 180-250.000/CON ( T&Ugrave;Y THỜI ĐIỂM )</font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN : 3.5-4TRIỆU/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">HEO CON GIỐNG : 60.000/KG ( CON 20KG )</font></strong></p><p><strong><font size="2">HEO HẬU BỊ : 5.5 TRIỆU/CON </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT :0903027776</font></strong></p><p><strong><font size="2">( QUA CẦU VƯỢT CỦ CHI THẲNG VỀ HƯỚNG T&Acirc;Y NINH KHOẢNG 6KM , ĐẾN NG&Atilde; 4 TỈNH LỘ 7 &amp; QL22 QUẸO PHẢI V&Agrave;O 1KM - HƯỚNG ĐI ĐỊA ĐẠO )</font></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM -RẮN LONG THỪA GIA HUY
   - Địa chỉ: ấp BÀU ĐIỀU- xã PHƯỚC THẠNH- huyện CỦ CHI - TPHCM
   - Điện thoại: 0903027776 - Fax:
   - email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...