• NHÍM THỊT GIÁ CẠNH TRANH 160-180.000/KG ; CHẾ BIẾN NHIỀU MÓN HẤP DẪN

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 4/9/12

  1. GIA HUY Nhà nông nghiệp dư

   <p><strong><font size="2">GI&Aacute; NH&Iacute;M TH&Aacute;NG 9/ 2012 </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON 3-4 TH&Aacute;NG TUỔI : 1,8 TRIỆU/ CẶP ( KHOẢNG 3-4KG/CON ) </font></strong></p><p><strong><font size="2">NU&Ocirc;I THỊT MỖI TH&Aacute;NG TĂNG TRỌNG 1 KG , ĐẾN TẾT ĂN THỊT L&Agrave; VỪA </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ DẪN 2 CON SINH SẢN TỐT : 5 TRIỆU/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">( MỖI CON 10-12KG + 2 NH&Iacute;M CON )</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M ĐANG SINH SẢN B&Aacute;N GI&Aacute; THỊT : 180.000/KG </font></strong></p><p><strong><font size="2">( MUA TỪ 5 CON TRỞ L&Ecirc;N : 160.000/KG ) </font></strong></p><p><strong><font size="2">V&Igrave; L&Agrave; NH&Iacute;M NH&Agrave; G&Acirc;Y NU&Ocirc;I , THỨC ĂN TỪ VƯỜN NH&Agrave; N&Ecirc;N GI&Aacute; CẠNH TRANH , THƯƠNG LƯỢNG NẾU MUA NHIỀU </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP NH&Iacute;M THỊT CHO NH&Agrave; H&Agrave;NG , QU&Aacute;N NHẬU ĐẶC SẢN </font></strong></p><p><strong><font size="2">1 CON NH&Iacute;M 10KG ( 1,8TRIỆU ) C&Oacute; THỂ L&Agrave; 5 M&Oacute;N CHO 1 B&Agrave;N TIỆC : T&Aacute;I ME CUỐN B&Aacute;NH TR&Aacute;NG , SƯỜN NƯỚNG MUỐI ỚT , X&Agrave;O LĂN , ĐẦU CH&Acirc;N HẦM THUỐC BẮC , DA NH&Iacute;M X&Agrave;O NẤM Đ&Ocirc;NG C&Ocirc; CẢI TH&Igrave;A </font></strong></p><p><strong><font size="2">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC ỦNG HỘ </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776 </font></strong></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM CỦ CHI
   - Địa chỉ: ấp BÀU ĐIỀU- xã PHƯỚC THẠNH- huyện CỦ CHI - TPHCM
   - Điện thoại: 0903027776 - Fax:
   - email:
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...