• NHÍM THỊT GIÁ CẠNH TRANH - NHÍM CON GIÁ RẺ VỀ NUÔI THỊT- HEO CON GIỐN

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 15/7/12

  1. GIA HUY Nhà nông nghiệp dư

   <p><strong><font size="2">TRẠI CHĂN NU&Ocirc;I GIA HUY - CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M-RẮN HỔ H&Egrave;O - HEO </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP CON GIỐNG - THỊT THƯƠNG PHẨM GI&Aacute; CẠNH TRANH NHẤT </font></strong></p><p><strong><font size="2">BẢNG B&Aacute;O GI&Aacute; T7/2012 </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON 3-4 TH&Aacute;NG : 2TRIỆU/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN : 5TRIỆU/CẶP ( 10-12KG/CON ) </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ ĐANG DẪN 2 CON : 7 TRIỆU/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M THỊT : 200-250.000/KG </font></strong></p><p><strong><font size="2">HEO CON GIỐNG ( 20KG/CON ) : 55.000/KG ( Đ&Atilde; TI&Ecirc;M PH&Ograve;NG ĐẦY ĐỦ )</font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN HỔ H&Egrave;O CON : 250.000/CON </font></strong></p><p><strong><font size="2">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C C&Ugrave;NG QU&Yacute; B&Agrave; CON GẦN XA </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776</font></strong></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM -RẮN LONG THỪA GIA HUY
   - Địa chỉ: SỐ 1032 TỈNH LỘ 7 CỦ CHI ( ngã tư QL22 với TINH LO 7 )
   - Điện thoại: 0903027776 - Fax:
   - email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...