NHÍM THỊT GIÁ CẠNH TRANH - NHÍM CON GIÁ RẺ VỀ NUÔI THỊT

#1
<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M CỦ CHI - TPHCM </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM </font></strong></p><p><strong><font size="2">( GIỐNG NH&Iacute;M LỚN : 12- 18KG/ CON TRƯỞNG TH&Agrave;NH )</font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG - NH&Iacute;M THỊT UY T&Iacute;N HƠN 10 NĂM QUA .</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M RẤT DỄ NU&Ocirc;I , KH&Ocirc;NG BỆNH TẬT , ĂN TẤT CẢ C&Aacute;C LOẠI RAU CỦ QUẢ </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M TĂNG TRỌNG TRUNG B&Igrave;NH 1KG / TH&Aacute;NG </font></strong></p><p><strong><font size="2">B&Aacute;O GI&Aacute; NH&Iacute;M TH&Aacute;NG 7/2012 </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M THỊT : 200-220.000/KG </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON 3-4 TH&Aacute;NG : 2 TRIỆU/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ : 5 TRIỆU/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ DẪN 2 CON SINH SẢN TỐT : 7TRIỆU/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT: 0903027776</font></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM -RẮN LONG THỪA GIA HUY
- Địa chỉ: SỐ 1032 TỈNH LỘ 7 CỦ CHI ( ngã tư QL22 với TINH LO 7 )
- Điện thoại: 0903027776 - Fax:
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH