NHÍM THỊT - THỊT NHÍM GIÁ RẺ CHO ĐÁM TIỆC , NHÀ HÀNG

#1
<p><strong><font size="2">TRẠI CHĂN NU&Ocirc;I GIA HUY CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M </font></strong></p><p><strong><font size="2">B&Aacute;O GI&Aacute; NH&Iacute;M THỊT T10-T11/ 2012 </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M THỊT NGUY&Ecirc;N CON C&Ograve;N SỐNG 8-12KG/CON :</font></strong></p><p><strong><font size="2">GIAO H&Agrave;NG TẠI TRẠI ( TỈNH LỘ 7 CỦ CHI , QUA CẦU VƯỢT CỦ CHI KHOẢNG 6KM VỀ HƯỚNG T&Acirc;Y NINH ) : 170.000/KG , MUA TỪ 2 CON TRỞ L&Ecirc;N : 150.000/KG </font></strong></p><p><strong><font size="2">GIAO H&Agrave;NG TẠI C&Aacute;C NH&Agrave; H&Agrave;NG TRONG NỘI TH&Agrave;NH&nbsp;TP HCM : GI&Aacute; 160.000/KG ( GI&Aacute; SỈ D&Agrave;NH CHO MỐI L&Acirc;U D&Agrave;I ) </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776 </font></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI CHĂN NUÔI GIA HUY CỦ CHI
- Địa chỉ: ấp BÀU ĐIỀU- xã PHƯỚC THẠNH- huyện CỦ CHI - TPHCM
- Điện thoại: 0903027776 - Fax:
- email:
 

#2
chuyen ban nhim thit nhim bo me nhim con

TRẠI CHĂN NUÔI NHÍM NGUYỄN ĐĂNG TIẾN
CHUYÊN GÂY NUÔI SINH SẢN NHÍM
BÁO GIÁ NHÍM THỊT T10-T11/ 2012
NHÍM THỊT NGUYÊN CON CÒN SỐNG 8-12KG/CON :
GIAO HÀNG TẠI TRẠI ( ĐỘI 5 CÁT QUẾ HOÀI ĐỨC HÀ NỘI ) HOẶC TẠI NHÀ KHÁCH HÀNG: GIÁ CẢ THOẢ THUẬN,NHẬN THỊT NHÍM,CHẾ BIẾN NHÍM TẠI NHÀ
GIAO HÀNG TẠI CÁC NHÀ HÀNG TRONG NỘI THÀNH HÀ NỘI : GIÁ 180.000/KG ( GIÁ SỈ DÀNH CHO MỐI LÂU DÀI )
ĐT : 0976363841NGUYỄN ĐĂNG TIẾN
- Địa chỉ:DOI 5 CAT QUE HOAI DUC HA NOI
- Điện thoại: 0976363841
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH