nhờ giúp đỡ - làm giá đậu xanh kinh doanh

Phudvn

Nhà nông tập sự
#70
Chế tạo: B1: Thùng nhựa khoan lỗ ở đáy, sao cho khi để nghiên cỡ 13 phút là chảy hết 2/3 thùng nước hoàn toàn trong thùng (lưu ý là không còn 1 giọt nào hệt)
Ban @supham007 ơi, mình có chút thắc mắc nhờ bạn giải đáp dùm. Mình khỏng biết con số 13 có ý nghĩa như thế nào? Nếu tính từ khi bắt đầu châm nước cho giá đến khi xả hết nuớc trong thùng ủ giá thì thời gian tối đa là bao lâu?
Mên chào bạn.
 

supham007

Nhà nông tập sự
#71
Ban @supham007 ơi, mình có chút thắc mắc nhờ bạn giải đáp dùm. Mình khỏng biết con số 13 có ý nghĩa như thế nào? Nếu tính từ khi bắt đầu châm nước cho giá đến khi xả hết nuớc trong thùng ủ giá thì thời gian tối đa là bao lâu?
Mên chào bạn.
Tùy duyên, cỡ 13,14,15 phút cũng được, hổng sao hết á!
 

supham007

Nhà nông tập sự
#77
có Bác nào xin học ở supham007 chưa
cho xin thông tin với ạ
Vẫn chưa quyết được hả bạn.
Hiện tại mình đã giúp: 1 bạn ở Phú Yên, 1 bạn ở Bình Thuận, 1 bạn ở Long Thành(Đồng Nai), 1 bạn ở Bình Dương, 3 bạn ở Bình Phước, 1 bạn ở TP.HCM.
[DOUBLEPOST=1503282460,1503282408][/DOUBLEPOST]Các bạn này liên lạc qua Facebook và youtube. Agriviet thì bạn là người đầu tiên ahs
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH