NỒI HẤP TIỆT TRÙNG

  • Thread starter vietkhoa
  • Ngày gửi
V

vietkhoa

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">NỒI HẤP TIỆT TR&Ugrave;NG</span><br /> Model: SA 300VF<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> H&atilde;ng sản xuất: STURDY &ndash; Đ&agrave;i Loan<br /> &nbsp;- Thể t&iacute;ch buồng: 50 l&iacute;t<br /> &nbsp;- Khoảng nhiệt độ/ &aacute;p suất: 118 &ndash; 134oC / 2.1 kg/cm3<br /> &nbsp;- Điều chỉnh nhiệt độ, thời gian tiệt tr&ugrave;ng v&agrave; thời gian l&agrave;m kh&ocirc; qua n&uacute;m vặn<br /> &nbsp;- K&iacute;ch thước buồng hấp:&nbsp; F300 x s&acirc;u 710 mm<br /> &nbsp;- K&iacute;ch thước m&aacute;y: rộng 600 x cao 1080 x s&acirc;u 450 mm<br /> &nbsp;- Buồng hấp l&agrave;m bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.<br /> &nbsp;- Chế độ l&agrave;m kh&ocirc;.<br /> &nbsp;- Chế độ bảo vệ qu&aacute; nhiệt, cảnh b&aacute;o nước cạn, c&ocirc;ng tắc an to&agrave;n điện, van xả kh&iacute;. Đạt ti&ecirc;u chuẩn: ISO 9001, ISO 9002<br /> &nbsp;- Nguồn điện: 220V/2.4KW/11.2A<br /> Cung cấp bao gồm:<br /> &nbsp;+ Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng Model SA 300VF<br /> &nbsp;+ Lồng hấp bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ, b&igrave;nh đựng nước, ống nhựa<span style="font-family: Arial, sans-serif"></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Viết khoa
- Địa chỉ: Địa Chỉ 4/12 Phạm Văn Chiêu P.13 Q. Gò Vấp TP. HCM
- Điện thoại: 01685666210 - Fax: 0862570529
- email: sales2@lamviet.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH