Nuôi Nhím

linh0419

Nhà nông tập sự
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Linh
- Địa chỉ: TP HCM
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<strong><p>Nu&ocirc;i nh&iacute;m l&atilde;i hơn trồng c&agrave; ph&ecirc; </p></strong><p>Từ 13 con nh&iacute;m, &ocirc;ng L&ecirc; Văn (th&ocirc;n Quảng Sơn, Nghĩa Thắng, Đăk RLấp, Đăk N&ocirc;ng) đ&atilde; biết ph&aacute;t triển nghề để trở n&ecirc;n gi&agrave;u c&oacute;, trả hết nợ nần&hellip; </p><p>Theo &ocirc;ng Văn, nghề nu&ocirc;i nh&iacute;m &quot;nh&agrave;n nhất trong c&aacute;c nghề nu&ocirc;i&quot;. Theo t&iacute;nh to&aacute;n của &ocirc;ng, cứ 3 con nh&iacute;m mỗi năm thu nhập hơn 1ha c&agrave; ph&ecirc;. Bởi: &quot;Mỗi ha c&agrave; ph&ecirc; một năm đầu tư khoảng 25 triệu đồng, thu về được 2 tấn. T&iacute;nh theo gi&aacute; hiện nay, chỉ l&atilde;i 25 triệu. Trong khi đ&oacute;, cứ 3 con nh&iacute;m mỗi năm đẻ &iacute;t nhất 4,5 cặp; mỗi cặp nh&iacute;m giống, chỉ sau gần 2 th&aacute;ng, b&aacute;n được gần 10 triệu đồng. Ở thời điểm hiện tại, mỗi con nh&iacute;m chỉ ăn hết 2.000 đồng/ng&agrave;y. T&iacute;nh ra một năm chỉ chi hết khoảng 2 triệu cho 3 con&quot;. </p><p>Từ 13 con nh&iacute;m ban đầu (năm 1999), hiện đ&agrave;n nh&iacute;m của &ocirc;ng Văn đ&atilde; hơn 100 con, mỗi ng&agrave;y &ocirc;ng chỉ cần bỏ ra nửa giờ buổi tối để chăm s&oacute;c. Thời gian ban ng&agrave;y, &ocirc;ng thoải m&aacute;i chăm s&oacute;c 3ha c&agrave; ph&ecirc;. Kh&ocirc;ng chỉ &quot;nh&agrave;n&quot; c&ocirc;ng m&agrave; &quot;c&aacute;i ăn&quot; cho nh&iacute;m cũng rất đơn giản. Tất cả c&aacute;c loại rau hoặc sắn, bắp nh&iacute;m đều ăn được. &Ocirc;ng Văn cho biết: &quot;Nhiều h&ocirc;m bận việc kh&ocirc;ng mua được thức ăn, t&ocirc;i chỉ cần ra vườn h&aacute;i &iacute;t rau l&agrave; xong&quot;. Từ 13 con đầu ti&ecirc;n, đến nay, &ocirc;ng Văn đ&atilde; c&oacute; hơn 100 con, trong đ&oacute; 62 con l&agrave; nh&iacute;m sinh sản. Mỗi năm đ&agrave;n nh&iacute;m của &ocirc;ng đẻ hơn 100 cặp. T&iacute;nh sơ sơ, &ocirc;ng Văn &quot;bỏ t&uacute;i&quot; gần tỷ đồng. Nh&iacute;m rất &iacute;t bệnh tật, chỉ thi thoảng bị ti&ecirc;u chảy. Những l&uacute;c như thế, &ocirc;ng Văn chỉ cần kiếm cho nh&iacute;m thức ăn g&igrave; đ&oacute; c&oacute; vị ch&aacute;t l&agrave; ổn. Mỗi cặp nh&iacute;m giống c&oacute; thể sinh sản suốt 20 năm. Nh&iacute;m giống hiện gi&aacute; kh&aacute; cao xong chỉ sau 1 năm l&agrave; c&oacute; thể lấy lại vốn. </p><p>Hiện giống nh&iacute;m kh&aacute; khan hiếm, n&ecirc;n &ocirc;ng Văn chỉ cần ngồi nh&agrave; chờ người đến mua. Chuồng nh&iacute;m của &ocirc;ng đ&atilde; được cấp ph&eacute;p hẳn hoi n&ecirc;n người mua lu&ocirc;n được y&ecirc;n t&acirc;m. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy m&agrave; c&aacute;i t&ecirc;n &quot;&ocirc;ng Văn nh&iacute;m&quot; đ&atilde; được những người nu&ocirc;i nh&iacute;m trong Nam ngo&agrave;i Bắc đều biết. &Ocirc;ng Văn cho biết: &quot;Nếu muốn mua được nh&iacute;m, người mua phải gọi điện đặt h&agrave;ng trước th&igrave; mới c&oacute; được. </p><p>Chỉ sau 3 năm nu&ocirc;i nh&iacute;m, khoảng nợ gần tỷ đồng, &ocirc;ng Văn đ&atilde; thanh to&aacute;n xong. Theo &ocirc;ng Văn, nếu nu&ocirc;i được nh&iacute;m thịt th&igrave; l&atilde;i l&agrave; rất lớn. Mỗi kg nh&iacute;m hiện c&oacute; gi&aacute; 500 ng&agrave;n đồng. Trong khi đ&oacute; chỉ cần nu&ocirc;i một năm l&agrave; nh&iacute;m đạt từ 16 - 18kg. Tuy nhi&ecirc;n hiện nay giống nh&iacute;m kh&aacute; khan hiếm n&ecirc;n việc nu&ocirc;i được nh&iacute;m thịt đang l&agrave; một vấn đề. &quot;T&ocirc;i đang t&iacute;nh sẽ tiến tới nu&ocirc;i nh&iacute;m thịt. Tuy nhi&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; kế hoạch l&acirc;u d&agrave;i, bởi nhu cầu nh&iacute;m giống hiện nay rất lớn trong khi đ&oacute; người nu&ocirc;i chỉ đếm tr&ecirc;n đầu ng&oacute;n tay. Nếu ph&aacute;t triển được nh&iacute;m thịt th&igrave; cả gia đ&igrave;nh t&ocirc;i sống khoẻ m&agrave; chẳng cần lo nghĩ g&igrave;&quot;- &ocirc;ng Văn t&acirc;m sự: &quot;Nghề n&agrave;y l&agrave;m chơi m&agrave; ăn thiệt c&aacute;c ch&uacute; &agrave;!&quot;. </p><p>http://www.vietlinh.vn/</p><font face="Arial" size="2" />
 

C

cảolina12

Guest
#4
tak milý post ,,,,,,,
Četl jsem to celé.
a zjistil, že zajímavé .....
 

laquoctoan75

Nhà nông tập sự
#5
đúng là nuôi nhím bây giờ thì lãi thật đấy nhưng nuôi 1 năm mà nhím nặng từ 16-18 kg/con thì quả là ,,,,,,,,?
 
#6
uh thì cứ cho dùng thủ thuật nào đó 1 năm đc 16kg với giá nhím thịt bán ra và nhím giống mua vào bây giờ thì nuôi nhím thịt có mà phá sản. 16kg x 400nghìn/kg = 6t4; mà 12triệu 1cặp nhím giống;
Nên trước khii định nuôi nhím các bác cứ cẩn trọng một mai giiống nhím bão hòa rồi thì, khog thể có siêu lợ nhuận đâu
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH