• NUÔI RẮN LONG THỪA CẦN BIẾT !

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 29/7/11

  1. HCHAU Nhà nông nghiệp dư

   <p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN RẮN LONG THỪA </font></strong></p><p><strong><font size="2">NHẬN CUNG CẤP CON GIỐNG- THỊT THƯƠNG PHẨM C&Aacute;C LOẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">KỸ THUẬT CĂN BẢN NU&Ocirc;I RẮN XIN CHIA SẺ :</font></strong></p><p><strong><font size="2">1/ THỨC ĂN : YẾU TỐ QUAN TRỌNG H&Agrave;NG ĐẦU </font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN NHỎ - RẮN LỨA CHỈ ĂN ẾCH, NH&Aacute;I , C&Oacute;C </font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN LỚN : ĂN ẾCH NH&Aacute;I + CHUỘT </font></strong></p><p><strong><font size="2">NẾU NGUỒN THỨC ĂN THIẾU RẮN SẼ CHẬM LỚN , TỐT NHẤT N&Ecirc;N NU&Ocirc;I ẾCH TH&Aacute;I SINH SẢN HOẶC T&Igrave;M NGUỒN TỪ NHỮNG NGƯỜI CHUY&Ecirc;N ĐI SOI Đ&Ecirc;M </font></strong></p><p><strong><font size="2">C&Oacute;C L&Agrave; THỨC ĂN TỐT NHẤT , ĂN C&Oacute;C RẮN LỚN NHANH NHẤT V&Igrave; KH&Ocirc;NG C&Oacute; S&Ecirc;N ,L&Atilde;I </font></strong></p><p><strong><font size="2">2/ CHUỒNG TRẠI :</font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN NHỎ : 1-3 TH&Aacute;NG TUỔI : CHUỒNG ƯƠM , K&Iacute;CH THƯỚC D&Agrave;I 1.5M x CAO 2M x RỘNG 0.7M&nbsp; ( chia 2 tầng ri&ecirc;ng biệt , mỗi tầng c&oacute; 1 tầng lửng , đưa ra khoảng 0.4m để rắn nằm nghỉ ). mỗi tầng nu&ocirc;i khoảng 50 con </font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN LỚN : 3- 1 NĂM TUỔI : CHUỒNG C&Acirc;Y HOẶC X&Acirc;Y XI MĂNG , D&Agrave;I 3Mx NGANG 1Mx CAO 1M ( mặt trước + n&oacute;c + cửa phải l&agrave;m bằng lưới nh&ograve; cho tho&aacute;ng ) , tầng lửng đưa ra 0,5m , nền chuồng dốc về 1 hướng để tho&aacute;t nước khi qu&eacute;t dọn </font></strong></p><p><strong><font size="2">3/ ẤP TRỨNG :</font></strong></p><p><strong><font size="2">LẤY LU NHỎ CHO ĐẤT V&Agrave;O KHOẢNG NỬA LU ,NỆN HƠI CHẶT, TỐT NHẤT L&Agrave; ĐẤT G&Ograve; MỐI </font></strong></p><p><strong><font size="2">LẤY TRỨNG RẮN BỎ V&Agrave;O LU , TR&Ecirc;N MẶT LU CĂNG 1 TẤM VẢI MỎNG , ĐỂ LU NƠI THO&Aacute;NG M&Aacute;T </font></strong></p><p><strong><font size="2">ẤP TỰ NHI&Ecirc;N TR&Ecirc;N 2 TH&Aacute;NG L&Agrave; RẮN BẮT ĐẦU NỞ </font></strong></p><p><strong><font size="2">V&Agrave;I KINH NGHIỆM XIN MẠO MUỘI CHIA SẺ </font></strong></p><p><strong><font size="2">MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ CHỈ BẢO TỪ QU&Yacute; B&Agrave; CON </font></strong></p><p><strong><font size="2">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776 ( GẶP CH&Acirc;U ) </font></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p>
   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: NHÍM GIA HUY - CỦ CHI
   - Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU - XÃ PHƯỚC THẠNH -HUYỆN CỦ CHI
   - Tel, Fax: 0903027776
   - email:
    
   Đang tải...
  2. THANHTHAI321

   THANHTHAI321 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   30
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   chan nuoi
   nghe thay thich ghe cho hoi gia con giong ban nhiu vay may ngay tuoi
    
  3. TRANHUUHAU

   TRANHUUHAU Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   1.728
   Đã được thích:
   110
   Nghề nghiệp:
   Chăn Nuôi


   • Năm nay còn cung cấp con giống không bác ?
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...