• Nuôi Trồng Thủy Sản - Hóa Chất

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 10/4/12

  1. anhtai_9974 Phụ Gia & Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

   <p>1 - Chlorine 70% ( h&agrave;ng chuẩn 70% ) - China - 50kg/drum</p><p>2 - Chlorine Nippon &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Japan - 45kg/drum</p><p>3 - OXY TPL 50% min &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Thai Lan - 30kg/drum</p><p>4 - Oxy hạt, vi&ecirc;n &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - China - 25kg/bao</p><p>5 - TCCA 90% &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- China - 50kg/drum</p><p>6 - KMNO4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - China - 50kg/drum</p><p>7 - Saponin &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- China - 10kg/bao ( b&aacute;n h&agrave;ng Cont )</p><p>8 - Las - Tico &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - 210kg/phi</p><p>9 - Javel 10% &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Viet Nam - 30 kg/can</p><p>10 - Glacial Acid Acetic 99,85% &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Korea - 30kg/can</p><p>&nbsp;Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nguyễn Anh T&agrave;i - 0937 236 475</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Cty TNHH Hóa Chất Tân Hưng Phú
   - Địa chỉ: 878B Ta Quang Buu, P5, Q8, Tp.HCM
   - Điện thoại: 08 6263 0963 Ext:105 - Fax: 08 6298 6036
   - email: sales01@thpchemical.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...