Ốc đồng

#76
Ao nhà mình quá trời, mình dị ứng với ốc nên thâyd ko thèm. Ở dưới mương bê tông còn có con trai, loại 2 mảnh vỏ, nhìn thèm, năm ngoái ăn bị tào tháo dí sống dở chết dở
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH