• ỔI NỬ HOÀNG

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 31/8/12

  1. oi_dai_loan MÃNG CẦU XIÊM THÁI 100%

   <p class="MsoNormal">K&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave;&nbsp; con n&ocirc;ng d&acirc;n . </p> <p class="MsoNormal">H&ocirc;m nay vườn c&acirc;y ăn tr&aacute;i của t&ocirc;i đang sản xuất v&agrave; cung cấp giống ổi Nữ&nbsp; Ho&agrave;ng . Qua&nbsp; một thời&nbsp; gian mua giống ổi n&agrave;y&nbsp; về trồng&nbsp; thử ,T&ocirc;i&nbsp; nhận ra giống ổi Nữ Ho&agrave;ng c&oacute; nhiều ưu điểm vượt trội hơn Ổi Đ&agrave;i Loan :</p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-left: 0.75in">-Tr&aacute;i&nbsp; to vừa phải ,ph&ugrave; hợp với nhu cầu của thị trường (loại I )</p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0.75in">-100% tr&aacute;i đều&nbsp; c&oacute; độ gi&ograve;n (hơn&nbsp; Ổi Đ&agrave;i Loan 2 lần)&nbsp; v&agrave; ngọt cao &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0.75in">-kh&ocirc;ng cần sử dụng bao xốp ( tiết kiệm chi ph&iacute; 1500đ/kg)</p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left: 0.75in">-Gi&aacute; th&agrave;nh hiện&nbsp; nay&nbsp; 25000 đ/kg&nbsp; .V&igrave; l&agrave; giống c&acirc;y mới v&agrave; chất lượng vượt trội</p> <p class="MsoNormal">Trước nay&nbsp; vườn của t&ocirc;i chuy&ecirc;n canh sản xuất Ổi L&ecirc; Đ&agrave;i Loan với diện t&iacute;ch 2,5 ha .l&agrave;&nbsp; vườn ổi đứng h&agrave;ng đầu về năng xuất v&agrave; sản lượng tr&aacute;i của khu vực .nhưng sau khi nhận thấy chất lượng vượt trội của giống mới Nữ Ho&agrave;ng n&ecirc;n vườn c&acirc;y ch&uacute;ng t&ocirc;i đang bắt đầu mạnh dạng đầu tư v&agrave; nh&acirc;n giống với số lượng lớn để mở rộng diện t&iacute;ch v&agrave; cung cấp giống cho qu&yacute; b&agrave; con gần xa&hellip;</p> <p class="MsoNormal">* Qu&yacute; b&agrave; con c&oacute; &nbsp;nhu cầu về giống c&acirc;y trồng mới n&agrave;y c&oacute; thể li&ecirc;n hệ tới vườn ổi&nbsp; &nbsp;qua địa chỉ </p> <p class="MsoNormal">Anh &nbsp;S&Aacute;U S&Aacute;NG .Số nh&agrave; 20 &ndash; Tổ 1 - Ấp 3 &ndash;X&atilde; T&Acirc;N HƯNG &ndash;C&Aacute;I B&Egrave; &ndash;TIỀN GIANG</p> <p class="MsoNormal">SDT : 01679762473</p> <span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif">ĐIỆN THOẠI HỔ TRỢ : 0909733717</span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: TRẦN THANH PHONG
   - Địa chỉ: SN 20 -TỔ 1 -ẤP 3 -XÃ TÂN HƯNG -CÁI BÈ -TIỀN GIANG
   - Điện thoại: 0909733717 - Fax: 01679762473
   - email: phonglangtu1983@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...