• Ông cụ Lộc vừng cần tìm nhà mới

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 14/11/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. Guest Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân:
   - Địa chỉ: Chợ Lách, Bến Tre
   - Tel, Fax:
   - email:
   ================================

   <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px">Cần b&aacute;n gấp Lộc Vừng như trong h&igrave;nh:<br /><a class="highslide" style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; text-decoration: none; color: #013481" href="http://i1190.photobucket.com/albums/z447/dhtam/Loc%20vung%20D4/IMG_1897.jpg"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_1" style="cursor: url('http://5giay.vn/highslide/graphics/zoomin.cur')" src="http://i1190.photobucket.com/albums/z447/dhtam/Loc%20vung%20D4/IMG_1897.jpg" /></a><br /><a class="highslide" style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; text-decoration: none; color: #013481" href="http://i1190.photobucket.com/albums/z447/dhtam/Loc%20vung%20D4/IMG_1911.jpg"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_3" style="cursor: url('http://5giay.vn/highslide/graphics/zoomin.cur')" src="http://i1190.photobucket.com/albums/z447/dhtam/Loc%20vung%20D4/IMG_1911.jpg" /></a><br /><a class="highslide" style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; text-decoration: none; color: #013481" href="http://i1190.photobucket.com/albums/z447/dhtam/Loc%20vung%20D4/IMG_1902.jpg"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_2" style="cursor: url('http://5giay.vn/highslide/graphics/zoomin.cur')" src="http://i1190.photobucket.com/albums/z447/dhtam/Loc%20vung%20D4/IMG_1902.jpg" /></a><br /><a class="highslide" style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; text-decoration: none; color: #013481" href="http://i1190.photobucket.com/albums/z447/dhtam/Loc%20vung%20D4/IMG_1900.jpg"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_4" style="cursor: url('http://5giay.vn/highslide/graphics/zoomin.cur')" src="http://i1190.photobucket.com/albums/z447/dhtam/Loc%20vung%20D4/IMG_1900.jpg" /></a><br /><a class="highslide" style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; text-decoration: none; color: #ff4400" href="http://i1190.photobucket.com/albums/z447/dhtam/Loc%20vung%20D4/IMG_1907.jpg"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_5" style="cursor: url('http://5giay.vn/highslide/graphics/zoomin.cur')" src="http://i1190.photobucket.com/albums/z447/dhtam/Loc%20vung%20D4/IMG_1907.jpg" /></a><br />Gi&aacute; đề nghị 150T<br />Địa chỉ: C&acirc;y đang ở Bến Tre.<br />Điện thoại : 01267615196 gặp T&acirc;m</span>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...