• Phân mụn dưa

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 28/6/12

  1. hoangthanh_ct Nhà nông nghiệp dư

   <div id="DivContentDetail"><p>-Ph&acirc;n mụn dừa kh&ocirc;ng lẫn tạp chất, dễ sử dụng. Sử dụng trồng c&aacute;c loại c&acirc;y con, hoa kiểng, rau m&agrave;u.....</p> <p><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">- Tư vấn kỹ thuật trồng v&agrave; chăm s&oacute;c &nbsp;miễn ph&iacute;!</span></p> <p align="left" style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px"><u><em><strong>Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</strong></em></u></p> <p align="left" style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">hoa kiểng KIFA</p> <p align="left" style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">Tel: 0909997678 Mr Quang</p><p align="left" style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 0974897574 Mr Thanh <br /></p> <p align="left" style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px"><a style="text-decoration: none" href="http://chocuulong.com/hoakiengkifa">www.chocuulong.com/hoakiengkifa</a></p> <p align="left" style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px"><a style="text-decoration: none" href="http://giaiphapxaydung.vn/">www.giaiphapxaydung.vn</a></p> <p align="left" style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px"><a style="text-decoration: none" href="http://muahanghot.com/">www.muahanghot.com</a></p></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Mai Hoang Thanh
   - Địa chỉ: 595, Kv8, Phừng Hưng Thạnh, Q.cái Răng, Tp Cần Thơ (dốc Cầu Cái Nai)
   - Điện thoại: 07103753000 - Fax: 0974897574
   - email: thanh.kifa@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...