Phân phối CUA THỊT,CUA THƯƠNG PHẨM cà mau sỉ & lẻ

  • Thread starter cua thit cua thuong pham
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

cua thit cua thuong pham

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman"><u>- Vựa Hải Sản Đại Ph&uacute;</u>&nbsp; tự h&agrave;o l&agrave; vựa cua lớn nhất C&agrave; Mau,h&agrave;ng th&aacute;ng vựa ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp h&agrave;ng ng&agrave;n tấn cua thương phẩm, gi&uacute;p b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n y&ecirc;n t&acirc;m sản xuất, kh&ocirc;ng lo sản phẩm ra kh&ocirc;ng b&aacute;n được hoặc bị c&aacute;c thương l&aacute;i nhỏ &eacute;p gi&aacute;</font></font></p><font size="3"><font face="Times New Roman">- để đạt mục tieu trong năm nay Đại Ph&uacute; rất mong hợp t&aacute;c với tất cả c&aacute;c qu&yacute; doanh nghiệp,nh&agrave; bu&ocirc;n c&ugrave;ng hợp t&aacute;c để ph&aacute;t triển mạnh thị trường cua trong v&agrave; ngo&agrave;i nước<em><br /></em></font></font><em><font size="3"><font face="Times New Roman">Mọi chi tiết li&ecirc;n hệ<br /></font></font></em><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐC:&nbsp;&nbsp; &Aacute;p C&aacute;i Nai &ndash; H.Nam căn &ndash; T.C&agrave; Mau</font></font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐT: 0988 466 746 &ndash; Trần Đại Ph&uacute;</font></font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cua thit cua thuong pham
- Địa chỉ: Ấp cái Nai - H.Nam Căn
- Điện thoại: 0988 466 746 - Fax:
- email: tranphusang
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH