• Phân phối máy nông nghiêp giá rẻ!

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 21/12/12

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. C&ocirc;ng ty CP XNK AYZ l&agrave; c&ocirc;ng ty c&oacute; thương hiệu v&agrave; uy t&iacute;n trong lĩnh vực sản xuất , cung cấp <a target="_blank" href="http://ayz.vn/c218/may-nong-nghiep.html">m&aacute;y n&ocirc;ng nghiệp </a>v&agrave; n&ocirc;ng cụ cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n. Hiện nay c&ocirc;ng ty hiện ph&acirc;n phối c&aacute;c sản phẩm <a target="_blank" href="http://ayz.vn/c246/may-cay.html"><strong>m&aacute;y cấy l&uacute;a</strong></a>,<a target="_blank" href="http://ayz.vn/c245/may-cay.html"><strong>m&aacute;y c&agrave;y</strong></a>, <a target="_blank" href="http://ayz.vn/c591/may-cay-kubota.html"><strong>m&aacute;y c&agrave;y kubota</strong></a>, <a target="_blank" href="http://ayz.vn/c592/may-cay-kama.html"><strong>m&aacute;y c&agrave;y kama</strong></a>, <a target="_blank" href="http://ayz.vn/c593/may-cay-yanmar.html"><strong>m&aacute;y c&agrave;y yanmar</strong></a>, <strong><a target="_blank" href="http://ayz.vn/c250/may-xoi-dat.html"><strong>m&aacute;y l&agrave;m đất</strong></a></strong>,<a target="_blank" href="http://ayz.vn/c249/may-cat-co.html"><strong>m&aacute;y cắt cỏ</strong></a>, <a target="_blank" href="http://ayz.vn/c591/may-cay-kubota.html">m&aacute;y c&agrave;y kubota</a>,<a target="_blank" href="http://ayz.vn/c255/may-keo.html">m&aacute;y k&eacute;o</a>, <a target="_blank" href="http://ayz.vn/c587/may-gat-dap-lien-.html"> <strong>m&aacute;y gặt đập li&ecirc;n hợp</strong></a>, tư vấn miễn ph&iacute; kỹ thuật m&aacute;y n&ocirc;ng nghiệp, an to&agrave;n lao động. Tất cả ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ n&ocirc;ng nghiệp, khuyến n&ocirc;ng, cơ giới h&oacute;a n&ocirc;ng nghiệp, hỗ trợ kinh ph&iacute; mua <a target="_blank" href="http://ayz.vn/c218/may-nong-nghiep.html"><strong>m&aacute;y n&ocirc;ng nghiệp </strong></a>&hellip;được cập nhật thường xuy&ecirc;n v&agrave; đầy đủ nhất tại website của C&ocirc;ng ty AYZ: <a target="_blank" href="http://www.ayz.vn/">www.ayz.vn</a> . <br /> <br /> C&aacute;c sản phẩm <a target="_blank" href="http://ayz.vn/c218/may-nong-nghiep.html"><strong>m&aacute;y n&ocirc;ng nghiệp</strong></a>: <br /> M&aacute;y c&agrave;y kubota c&aacute;c loại như: <a target="_blank" href="http://ayz.vn/19169-may-cay-kubota-m5000.html">M&Aacute;Y C&Agrave;Y KUBOTA M5000</a>,M&Aacute;Y C&Agrave;Y MK165S,M&aacute;y c&agrave;y KUBOTA L3202,M&Aacute;Y C&Agrave;Y KUBOTA L1-18,<a target="_blank" href="http://ayz.vn/19137-may-cay-kubota-b5001.html">M&Aacute;Y C&Agrave;Y KUBOTA B5001</a> <br /> + <a target="_blank" href="http://ayz.vn/c244/may-gat-lua.html"><strong>m&aacute;y gặt l&uacute;a</strong></a>: <a target="_blank" href="http://ayz.vn/c588/may-gat-lua-cam-tay.html"><strong>m&aacute;y gặt l&uacute;a cầm tay</strong></a>, <a target="_blank" href="http://ayz.vn/c589/may-gat-lua-mini.html"><strong>m&aacute;y gặt l&uacute;a mini</strong></a>, <a target="_blank" href="http://ayz.vn/c587/may-gat-dap-lien-hop.html"><strong>m&aacute;y gặt đập li&ecirc;n hợp</strong></a>: M&Aacute;Y GẶT ĐẬP LI&Ecirc;N HỢP 4LZ-1.0 (1,2M),M&Aacute;Y GẶT ĐẬP LI&Ecirc;N HỢP 4LZ-1.5 (1.6M),M&aacute;y gặt đập li&ecirc;n hợp Mitsubishi VY48,<a target="_blank" href="http://ayz.vn/19041-may-gat-dap-lien-hop-kubota-sr65.html">M&aacute;y gặt đập li&ecirc;n hợp Kubota SR65</a><br /> * <a target="_blank" href="http://ayz.vn/c246/may-cay.html"><strong>m&aacute;y cấy</strong></a>: <a target="_blank" href="http://ayz.vn/19229-may-cay-lua-p600.html">m&aacute;y cấy l&uacute;a p600</a>, <a target="_blank" href="http://ayz.vn/19227-may-cay-umc-2010u.html">M&Aacute;Y CẤY UMC - 2010U</a><br /> * <a target="_blank" href="http://ayz.vn/c249/may-cat-co.html"><strong>m&aacute;y cắt cỏ</strong></a><br /> * <a target="_blank" href="http://ayz.vn/c250/may-xoi-dat.html"><strong>m&aacute;y xới đất</strong></a>: <br /> <a target="_blank" href="http://ayz.vn/c250/may-xoi-dat.html"><strong>m&aacute;y xới đất</strong></a> Husqvarna 002, M&aacute;y xới đất BL100L, M&aacute;y xới đất Husqvarna 001,M&aacute;y xới đất đa năng Nichino 003, M&Aacute;Y XỚI ĐẤT ĐA NĂNG NICHINO 308A, M&Aacute;Y XỚI ĐẤT ĐA NĂNG NICHINO 308A,M&aacute;y xới đất Husqvarna 002, ...<br /> * <a target="_blank" href="http://ayz.vn/c256/may-xay-xat.html"><strong>m&aacute;y xay x&aacute;t</strong></a><br /> * <a target="_blank" href="http://ayz.vn/c257/may-tuot-lua.html"><strong>m&aacute;y tuốt l&uacute;a</strong></a><br /> * <a target="_blank" href="http://ayz.vn/c258/may-boc-vo-lac.html"><strong>m&aacute;y b&oacute;c vỏ lạc</strong></a><br /> * <a target="_blank" href="http://ayz.vn/c260/may-tach-hat-ngo.html"><strong>m&aacute;y t&aacute;ch hạt ng&ocirc;</strong></a><br /> <br /> <img border="0" src="http://ayz.vn/img/hoangduong/product/19168_18551_160.jpg" /><br /> Gi&aacute; b&aacute;n: - 20%<br /> <br /> <img border="0" src="http://ayz.vn/img/hoangduong/product/19164_18547_160.jpg" /><br />

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Hoàng Dương
   - Địa chỉ: 28/93 Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân - Hà Nội
   - Điện thoại: 093.587.3868 - Fax: 043.566.8132
   - email: info@ayz.vn@gmail.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...