• Phú thọ - BÁN NHÍM GIỐNG CHẤT LƯỢNG TỐT

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 17/10/11

  1. lykt77 Nhà nông nghiệp dư

   <address class="style1"><font size="4">trang trại CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG C&Aacute;C LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO, C&Oacute; X&Aacute;C NHẬN NGUỒN GỐC CỦA KIỂM L&Acirc;M. GI&Aacute; CẢ HỢP L&Iacute;</font></address><address class="style1"><font size="4">Tại sao bạn n&ecirc;n nu&ocirc;i nh&iacute;m:V&igrave; theo nghi&ecirc;n cứu thịt nh&iacute;m nạc, nhiều dinh dưỡng, ngon, c&aacute;c bộ phận tr&ecirc;n&nbsp;cơ thể&nbsp;đều c&oacute; thể l&agrave;m thuốc (đặc&nbsp;biệt l&agrave; dạ d&agrave;y nh&iacute;m chũa bệnh dạ d&agrave;y rất tốt)&nbsp;n&ecirc;n hiện nay rất được ưa chuộng, gi&aacute; nh&iacute;m thịt v&agrave; nh&iacute;m giống đều cao. Nh&iacute;m rất dễ nu&ocirc;i, ăn tạp rau củ quả tốn &iacute;t thức ăn, lớn nhanh, diện t&iacute;ch chuồng nu&ocirc;i nhỏ, c&ocirc;ng chăm s&oacute;c &iacute;t. Đ&Oacute; L&Agrave; CƠ HỘI ĐỂ BẠN C&Oacute; THỂ L&Agrave;M GI&Agrave;U.</font></address><blockquote><address class="style1"><font size="4">MỜI&nbsp; BẠN ĐẾN THĂM&nbsp;TRẠI NH&Iacute;M CỦA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I.</font><font size="3"> </font></address></blockquote><address class="style1"><font size="3">Li&ecirc;n hệ:</font></address><address class="style1"><font size="3">&nbsp;&nbsp; &nbsp;Anh Lệ :đt 0988261775 - khu 6 -phường V&acirc;n Ph&uacute; - Việt Tr&igrave; - Ph&uacute; Thọ</font></address>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Bùi Văn Lệ
   - Địa chỉ: Khu 6 - Vân Phú - Việt Trì - Phú Thọ
   - Điện thoại: 0988261775 - Fax:
   - email: lynguyenthily84@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...