• Q2-Gà. két thanh lý gấp

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 16/11/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">1 trống mơ 140K hoặc đổi g&agrave; Th&aacute;i con, ch&acirc;n l&ugrave;n, đu&ocirc;i ben</span></strong></p><p class="MsoNormal">&nbsp;<strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">http://i715.photobucket.com/albums/ww156/vuqudu/06112011187.jpg</span></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white" /></strong><strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">[​IMG]</span></strong></p><p class="MsoNormal">&nbsp;<strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">1 con k&eacute;t xanh gần 2 th&aacute;ng lồng (k&egrave;m lồng vu&ocirc;ng) 200K</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">[​IMG]</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">Địa chỉ li&ecirc;n hệ: 0903.286419, Huyền Dương. 057 Lương Định Của, Quận 2, hướng đi từ Quận 1 qua cầu Thủ Thi&ecirc;m sang Q2, quẹo tr&aacute;i 500m đến chợ An Kh&aacute;nh, đi th&ecirc;m 30m l&agrave; tới nh&agrave; tiệm hớt t&oacute;c Huy.</span></strong></p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Vũ Quý Dương
   - Địa chỉ: 235 Nguyen Van Cu, Quan1
   - Điện thoại: 0903286419 - Fax:
   - email: duo@hncb.com.vn
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...