Q2-Gà. két thanh lý gấp

  • Thread starter VÅ© Quý DÆ°Æ¡ng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

Vũ Quý Dương

Guest
#1
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">1 trống mơ 140K hoặc đổi g&agrave; Th&aacute;i con, ch&acirc;n l&ugrave;n, đu&ocirc;i ben</span></strong></p><p class="MsoNormal">&nbsp;<strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">http://i715.photobucket.com/albums/ww156/vuqudu/06112011187.jpg</span></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white" /></strong><strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">
</span></strong></p><p class="MsoNormal">&nbsp;<strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">1 con k&eacute;t xanh gần 2 th&aacute;ng lồng (k&egrave;m lồng vu&ocirc;ng) 200K</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">
</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">Địa chỉ li&ecirc;n hệ: 0903.286419, Huyền Dương. 057 Lương Định Của, Quận 2, hướng đi từ Quận 1 qua cầu Thủ Thi&ecirc;m sang Q2, quẹo tr&aacute;i 500m đến chợ An Kh&aacute;nh, đi th&ecirc;m 30m l&agrave; tới nh&agrave; tiệm hớt t&oacute;c Huy.</span></strong></p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vũ Quý Dương
- Địa chỉ: 235 Nguyen Van Cu, Quan1
- Điện thoại: 0903286419 - Fax:
- email: duo@hncb.com.vn
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH