• Quảng Nam - Cung cấp nhím giống thuần chủng giá rẻ

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 23/2/12

  1. ntphuong1887 Nhà nông nghiệp dư

   <font size="3" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; text-align: left"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><font color="#000000" style="-webkit-box-shadow: none !important">C</font>h&agrave;o mừng Qu&yacute; kh&aacute;ch đến với&nbsp;<strong style="-webkit-box-shadow: none !important">Trại nh&iacute;m giống Quảng Nam. Trại nh&iacute;m giống Quảng Nam chuy&ecirc;n cung cấp nh&iacute;m giống, nh&iacute;m thịt số lượng lớn theo y&ecirc;u cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng.</strong></strong></strong></strong><br /></font><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><font size="1" style="-webkit-box-shadow: none !important">​</font><br />Với phương ch&acirc;m: Uy t&iacute;n - chất lượng, ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết mang đến cho Qu&yacute; kh&aacute;ch chất lượng nh&iacute;m giống đảm bảo. Đặc biệt, Trại nh&iacute;m Quảng Nam c&oacute; hỗ trợ cho b&agrave; con c&oacute; điều kiện kinh tế kh&oacute; khăn nh&iacute;m giống với gi&aacute; ưu đ&atilde;i, nhằm nh&acirc;n rộng m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i nh&iacute;m, x&oacute;a đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o, tiến l&ecirc;n l&agrave;m gi&agrave;u.<br /><br />Lượng nh&iacute;m giống b&aacute;n kh&ocirc;ng hạn chế. Chủng loại đa dạng. Lứa tuổi nh&iacute;m từ 2,5 th&aacute;ng tuổi đến 2 năm tuổi, c&oacute; bảo h&agrave;nh giống đực v&agrave; giống c&aacute;i. C&oacute; giấy tờ đầy đủ của kiểm l&acirc;m sở tại, khuyến mại s&aacute;ch hướng dẫn kỹ thuật l&agrave;m chuồng, nu&ocirc;i, chăm s&oacute;c nh&iacute;m sinh nở.&nbsp;<br /></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left">Nh&iacute;m giống c&aacute;i kh&ocirc;ng sinh nở được th&igrave; đổi nh&iacute;m kh&aacute;c</span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Phượng
   - Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
   - Điện thoại: 0905251952 - Fax:
   - email: phuongthuyen87@yahoo.com
    
   Đang tải...
  2. CHO.GAO

   CHO.GAO Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   42
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   KỸ SƯ
   Nuôi nhím dạo này lao dốc trầm trọng
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...