• Qui trình vaccine gà

  Thảo luận trong 'Chăn nuôi' , 5/10/09

  1. shima Nhà nông nghiệp dư

   Mình nuôi thí nghiệm 1000 con gà, mới nuôi lần đầu nên chưa có kinh nghiệm. Tham khảo các video, các thông tin khác mình định theo qui trình dưới, các bác nào có kinh nghiệm mong chia sẻ, đánh giá, góp ý dùm.


   <TABLE style="WIDTH: 522pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=695 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 94pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4571" width=125><COL style="WIDTH: 428pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 20845" width=570><TBODY><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow; WIDTH: 94pt; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl28 height=27 width=125>Ngày</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: yellow; WIDTH: 428pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl28 width=570>Công việc</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl25 height=27> </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl25> </TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24 height=27 align=right x:num>4</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24> Chủng ngừa dịch tả(nhỏ m[FONT=MS Pゴシック]ũ[/FONT]i, mắt)</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24 height=27 align=right x:num>7</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24>Chủng ngừa bệnh Gumboro</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24 height=27 align=right x:num>10</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24>Chủng ngừa bệnh đậu gà</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24 height=27 align=right x:num>14</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24>Trộn Neomycine 1g/1kg thức ăn cho ăn</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24 height=27 align=right x:num>21</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24>Ngừa dịch tả lần 2</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24 height=27 align=right x:num>24</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24>Kiểm tra kết quả chủng ngừa bệnh đậu gà. Nếu vết châm không sưng tấy thì chưa đạt làm lạI</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24 height=27 align=right x:num>28</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24>Gumboro lần 2</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24 height=27 align=right x:num>29</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24>Pha ESB3 30% liều lượng 1g/1l phòng cầu trùng</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24 height=27 align=right x:num>36</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24>Pha CRD.STOP liều lượng 1g/1l nước phòng CRD và tiêu chảy</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl26 height=27 colSpan=2>Trước khi xuất chuồng 7 ngày, chấm dứt dùng các loạI kháng sinh</TD></TR></TBODY></TABLE>
    
   Đang tải...
  2. nongdan@

   nongdan@ Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   182
   Đã được thích:
   0
   Thiếu cầu trùng rồi bác, 10 ngày cho nó uống cầu trùng khoảng 3 ngày
    
  3. QuitMit

   QuitMit Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   197
   Đã được thích:
   9
   Nghề nghiệp:
   Tự do
   Thế còn nhỏ Lasota và tiêm Newcastle I để phòng chống bệnh gà rù ? bệnh này là nguy hiểm nhất đó bạn ơi. Hình như ngày thứ 4 bạn nhầm đó : không phải phòng dịch tả đâu (chỉ phòng dịch tả cho thủy cầm thôi) mà là nhỏ Lasota vào mắt mũi và miệng gà con đó !
    
  4. shima

   shima Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   217
   Đã được thích:
   71
   To Nongdan: cầu trùng là cho uống gì mà đến 3 ngày vậy bác
   To QuitMit : ngày thứ 4 ngày 21 là em dự định phòng newcastle, cái này không phải là dịch tả ah. Vậy chắc em ghi nhầm chứ em đã mua newcastle rồi.(lasota không phải để phòng newcastle ah?)

   cảm ơn các bác
    
  5. QuitMit

   QuitMit Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   197
   Đã được thích:
   9
   Nghề nghiệp:
   Tự do
   Lasota là để phòng bệnh gà rù (tên bệnh là NEWCASTLE) cho gà nhỏ. Dùng thuốc nhỏ
   Tiêm NEWCASTLE hệ I là vắc xin phòng bệnh gà rù cho gà lớn đã xử dụng Lasota. Tiêm vào cơ cánh gà.
   Bệnh gà rù này không đùa được đâu bạn ơi. Hết sức chú ý nhé.
   Chúc bạn thành công.
    
  6. shima

   shima Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   217
   Đã được thích:
   71
   To QuitMit: mình có ra tiệm thú y hỏi mua người ta bán vaccine tên là niu cat xơn (tên i như vậy)thì phải. Cái này chắc là dùng thay lasota? Còn Newcastle hệ I có phải dùng lần 2, tên thuốc cũng là newcastle hệ I ah bạn .
   Tại mình chưa rành mới nuôi lần đầu tiên, đang vừa tìm hiểu vừa nuôi thí nghiệm.
    
  7. QuitMit

   QuitMit Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   197
   Đã được thích:
   9
   Nghề nghiệp:
   Tự do
   Bạn phải nhỏ Lasota trước đủ 2 lần ( Lần 1: 07 ngày tuổi, lần 2 : 20 ngày) rồi mới được tiêm Newcastle hệ I (tiêm vào 60 ngày tuổi). Đến 140 ngày tuổi thì tiêm Newcastle hệ I lần 2 ( nuôi gà đẻ, gà giống)

   Người bán thuốc đọc là Niu cat xơn là đúng đấy, viết là Newcastle.
    
  8. Trường Giang

   Trường Giang Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   2.105
   Đã được thích:
   481
   Nghề nghiệp:
   Nông Dân
   Bác Quít tưởng chỉ chơi chim cảnh thôi chứ! Gà bác cũng rành nữa à? Chắc bác Quít công tác làm việc trong ngành chăn nuôi hả bác?
    
  9. ngaben2002

   ngaben2002 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   38
   Đã được thích:
   2
   <table style="width: 522pt; border-collapse: collapse;" x:str="" width="695" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr style="height: 20.25pt;" height="27"><td style="border: 0.5pt solid windowtext; background-color: yellow; width: 94pt; height: 20.25pt;" class="xl28" width="125" height="27">Ngày</td><td style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt medium; background-color: yellow; width: 428pt;" class="xl28" width="570">Công việc</td></tr><tr style="height: 20.25pt;" height="27"><td style="border-style: none solid; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt; background-color: transparent; height: 20.25pt;" class="xl25" height="27"> </td><td style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt medium; background-color: transparent;" class="xl25"> </td></tr><tr style="height: 20.25pt;" height="27"><td style="border-style: none solid; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt; background-color: transparent; height: 20.25pt;" class="xl24" x:num="" align="right" height="27">4</td><td style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt medium; background-color: transparent;" class="xl24">Nhỏ lasota phòng newcastler(nhỏ m[FONT=MS Pゴシック]ũ[/FONT]i, mắt)</td></tr><tr style="height: 20.25pt;" height="27"><td style="border-style: none solid; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt; background-color: transparent; height: 20.25pt;" class="xl24" x:num="" align="right" height="27">7</td><td style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt medium; background-color: transparent;" class="xl24"> Chủng ngừa bệnh Gumboro</td></tr><tr style="height: 20.25pt;" height="27"><td style="border-style: none solid; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt; background-color: transparent; height: 20.25pt;" class="xl24" x:num="" align="right" height="27">10</td><td style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt medium; background-color: transparent;" class="xl24">Chủng ngừa bệnh đậu gà</td></tr><tr style="height: 20.25pt;" height="27"><td style="border-style: none solid; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt; background-color: transparent; height: 20.25pt;" class="xl24" x:num="" align="right" height="27">14</td><td style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt medium; background-color: transparent;" class="xl24">Trộn Neomycine 1g/1kg thức ăn cho ăn</td></tr><tr style="height: 20.25pt;" height="27"><td style="border-style: none solid; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt; background-color: transparent; height: 20.25pt;" class="xl24" x:num="" align="right" height="27">21</td><td style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt medium; background-color: transparent;" class="xl24">Nhỏ lasota lần 2</td></tr><tr style="height: 20.25pt;" height="27"><td style="border-style: none solid; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt; background-color: transparent; height: 20.25pt;" class="xl24" x:num="" align="right" height="27">24</td><td style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt medium; background-color: transparent;" class="xl24">Kiểm tra kết quả chủng ngừa bệnh đậu gà. Nếu vết châm không sưng tấy thì chưa đạt làm lạI</td></tr><tr style="height: 20.25pt;" height="27"><td style="border-style: none solid; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt; background-color: transparent; height: 20.25pt;" class="xl24" x:num="" align="right" height="27">28</td><td style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt medium; background-color: transparent;" class="xl24">Gumboro lần 2</td></tr><tr style="height: 20.25pt;" height="27"><td style="border-style: none solid; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt; background-color: transparent; height: 20.25pt;" class="xl24" x:num="" align="right" height="27">29</td><td style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt medium; background-color: transparent;" class="xl24">Pha ESB3 30% liều lượng 1g/1l phòng cầu trùng</td></tr><tr style="height: 20.25pt;" height="27"><td style="border-style: none solid; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt; background-color: transparent; height: 20.25pt;" class="xl24" x:num="" align="right" height="27">36   </td><td style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt medium; background-color: transparent;" class="xl24">Pha CRD.STOP liều lượng 1g/1l nước phòng CRD và tiêu chảy

   Ngày 60 tiêm phòng new cát sô hệ 1( tiêm vào cơ cánh gà )

   Ngày 140 tiêm phòng new hệ 2 ( làm gà giống , gà đẻ )

   </td></tr><tr style="height: 20.25pt;" height="27"><td style="border-style: none solid; border-color: rgb(240, 240, 240) black rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: 0.5pt; background-color: transparent; height: 20.25pt;" class="xl26" colspan="2" height="27">Trước khi xuất chuồng 7 ngày, chấm dứt dùng các loạI kháng sinh

   Em tổng hợp thế nhé còn thiếu gì không các bác bổ sung nhé .

   Để còn thực hành .

   </td></tr></tbody></table>
    
   Last edited: 6/10/09
  10. shima

   shima Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   217
   Đã được thích:
   71
   To ngaben2002 : cảm ơn bạn tổng hợp lại.
   To QuitMit: Tên vaccine mình mua để chủng ngừa newcastle la "niu cat xon" (ghi trên nhãn thuốc).
   Định mua lasota như sách, video hướng dẫn nhưng mà người bán lại bán thuốc trên, như vậy có vấn đề gì không bạn.
   ngoài ra, mình có cần ngừa cúm gà không(cái này có lẻ thú y địa phương làm miễn phí nhưng mà, mình mới biết ở Củ Chi không cho chăn nuôi gà tập trung, nên không đăng ký được. Sau này định dời trại gà đi)
    
  11. nongdan@

   nongdan@ Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   182
   Đã được thích:
   0
   Newcastle hệ F chỉ dùng cho gà đẻ thôi, nếu nuôi gà thịt thì không cần chích, vì miễn dịch của vaccin chỉ tác dụng từ 4 tháng trở lại(21 ngày bác đã nhỏ mắt mũi là NEW hệ F), gà thịt nuôi khoảng 4 tháng là bác xuất chuồng rồi, nếu để đẻ mới dùng NEW hệ M, hem bít đúng hem, mới nuôi có 6 tháng hà, kinh nghiệm còn non lém
    
   Last edited: 6/10/09

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...