• Qui trình vaccine gà

  Thảo luận trong 'Chăn nuôi' , 5/10/09

  1. shima Nhà nông tập sự

   Mình nuôi thí nghiệm 1000 con gà, mới nuôi lần đầu nên chưa có kinh nghiệm. Tham khảo các video, các thông tin khác mình định theo qui trình dưới, các bác nào có kinh nghiệm mong chia sẻ, đánh giá, góp ý dùm.


   <TABLE style="WIDTH: 522pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=695 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 94pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4571" width=125><COL style="WIDTH: 428pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 20845" width=570><TBODY><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow; WIDTH: 94pt; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl28 height=27 width=125>Ngày</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: yellow; WIDTH: 428pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl28 width=570>Công việc</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl25 height=27> </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl25> </TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24 height=27 align=right x:num>4</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24>Chủng ngừa dịch tả(nhỏ m[FONT=MS Pゴシック]ũ[/FONT]i, mắt)</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24 height=27 align=right x:num>7</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24>Chủng ngừa bệnh Gumboro</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24 height=27 align=right x:num>10</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24>Chủng ngừa bệnh đậu gà</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24 height=27 align=right x:num>14</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24>Trộn Neomycine 1g/1kg thức ăn cho ăn</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24 height=27 align=right x:num>21</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24>Ngừa dịch tả lần 2</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24 height=27 align=right x:num>24</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24>Kiểm tra kết quả chủng ngừa bệnh đậu gà. Nếu vết châm không sưng tấy thì chưa đạt làm lạI</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24 height=27 align=right x:num>28</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24>Gumboro lần 2</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24 height=27 align=right x:num>29</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24>Pha ESB3 30% liều lượng 1g/1l phòng cầu trùng</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24 height=27 align=right x:num>36</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl24>Pha CRD.STOP liều lượng 1g/1l nước phòng CRD và tiêu chảy</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt; mso-height-source: userset" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl26 height=27 colSpan=2>Trước khi xuất chuồng 7 ngày, chấm dứt dùng các loạI kháng sinh</TD></TR></TBODY></TABLE>


   Bài viết liên quan
   Đang tải...
  2. nongdan@

   nongdan@ Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   187
   Đã được thích:
   0
   Thiếu cầu trùng rồi bác, 10 ngày cho nó uống cầu trùng khoảng 3 ngày
  3. QuitMit

   QuitMit Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   305
   Đã được thích:
   6
   Thế còn nhỏ Lasota và tiêm Newcastle I để phòng chống bệnh gà rù ? bệnh này là nguy hiểm nhất đó bạn ơi. Hình như ngày thứ 4 bạn nhầm đó : không phải phòng dịch tả đâu (chỉ phòng dịch tả cho thủy cầm thôi) mà là nhỏ Lasota vào mắt mũi và miệng gà con đó !
  4. shima

   shima Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   220
   Đã được thích:
   70
   To Nongdan: cầu trùng là cho uống gì mà đến 3 ngày vậy bác
   To QuitMit : ngày thứ 4 ngày 21 là em dự định phòng newcastle, cái này không phải là dịch tả ah. Vậy chắc em ghi nhầm chứ em đã mua newcastle rồi.(lasota không phải để phòng newcastle ah?)

   cảm ơn các bác
  5. QuitMit

   QuitMit Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   305
   Đã được thích:
   6
   Lasota là để phòng bệnh gà rù (tên bệnh là NEWCASTLE) cho gà nhỏ. Dùng thuốc nhỏ
   Tiêm NEWCASTLE hệ I là vắc xin phòng bệnh gà rù cho gà lớn đã xử dụng Lasota. Tiêm vào cơ cánh gà.
   Bệnh gà rù này không đùa được đâu bạn ơi. Hết sức chú ý nhé.
   Chúc bạn thành công.
  6. shima

   shima Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   220
   Đã được thích:
   70
   To QuitMit: mình có ra tiệm thú y hỏi mua người ta bán vaccine tên là niu cat xơn (tên i như vậy)thì phải. Cái này chắc là dùng thay lasota? Còn Newcastle hệ I có phải dùng lần 2, tên thuốc cũng là newcastle hệ I ah bạn .
   Tại mình chưa rành mới nuôi lần đầu tiên, đang vừa tìm hiểu vừa nuôi thí nghiệm.
  7. QuitMit

   QuitMit Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   305
   Đã được thích:
   6
   Bạn phải nhỏ Lasota trước đủ 2 lần ( Lần 1: 07 ngày tuổi, lần 2 : 20 ngày) rồi mới được tiêm Newcastle hệ I (tiêm vào 60 ngày tuổi). Đến 140 ngày tuổi thì tiêm Newcastle hệ I lần 2 (nuôi gà đẻ, gà giống)

   Người bán thuốc đọc là Niu cat xơn là đúng đấy, viết là Newcastle.
  8. Trường Giang

   Trường Giang Lão nông THÀNH VIÊN VIP

   Bài viết:
   2.245
   Đã được thích:
   477
   Bác Quít tưởng chỉ chơi chim cảnh thôi chứ! Gà bác cũng rành nữa à? Chắc bác Quít công tác làm việc trong ngành chăn nuôi hả bác?
  9. ngaben2002

   ngaben2002 Học làm nông dân

   Bài viết:
   80
   Đã được thích:
   4
   <table style="width: 522pt; border-collapse: collapse;" x:str="" width="695" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr style="height: 20.25pt;" height="27"><td style="border: 0.5pt solid windowtext; background-color: yellow; width: 94pt; height: 20.25pt;" class="xl28" width="125" height="27">Ngày</td><td style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext; border-width: 0.5pt 0.5pt 0.5pt medium; background-color: yellow; width: 428pt;" class="xl28" width="570">Công việc</td></tr><tr style="height: 20.25pt;" height="27"><td style="border-style: none solid; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt; background-color: transparent; height: 20.25pt;" class="xl25" height="27"> </td><td style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt medium; background-color: transparent;" class="xl25"> </td></tr><tr style="height: 20.25pt;" height="27"><td style="border-style: none solid; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt; background-color: transparent; height: 20.25pt;" class="xl24" x:num="" align="right" height="27">4</td><td style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt medium; background-color: transparent;" class="xl24">Nhỏ lasota phòng newcastler(nhỏ m[FONT=MS Pゴシック]ũ[/FONT]i, mắt)</td></tr><tr style="height: 20.25pt;" height="27"><td style="border-style: none solid; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt; background-color: transparent; height: 20.25pt;" class="xl24" x:num="" align="right" height="27">7</td><td style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt medium; background-color: transparent;" class="xl24">Chủng ngừa bệnh Gumboro</td></tr><tr style="height: 20.25pt;" height="27"><td style="border-style: none solid; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt; background-color: transparent; height: 20.25pt;" class="xl24" x:num="" align="right" height="27">10</td><td style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt medium; background-color: transparent;" class="xl24">Chủng ngừa bệnh đậu gà</td></tr><tr style="height: 20.25pt;" height="27"><td style="border-style: none solid; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt; background-color: transparent; height: 20.25pt;" class="xl24" x:num="" align="right" height="27">14</td><td style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt medium; background-color: transparent;" class="xl24">Trộn Neomycine 1g/1kg thức ăn cho ăn</td></tr><tr style="height: 20.25pt;" height="27"><td style="border-style: none solid; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt; background-color: transparent; height: 20.25pt;" class="xl24" x:num="" align="right" height="27">21</td><td style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt medium; background-color: transparent;" class="xl24">Nhỏ lasota lần 2</td></tr><tr style="height: 20.25pt;" height="27"><td style="border-style: none solid; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt; background-color: transparent; height: 20.25pt;" class="xl24" x:num="" align="right" height="27">24</td><td style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt medium; background-color: transparent;" class="xl24">Kiểm tra kết quả chủng ngừa bệnh đậu gà. Nếu vết châm không sưng tấy thì chưa đạt làm lạI</td></tr><tr style="height: 20.25pt;" height="27"><td style="border-style: none solid; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt; background-color: transparent; height: 20.25pt;" class="xl24" x:num="" align="right" height="27">28</td><td style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt medium; background-color: transparent;" class="xl24">Gumboro lần 2</td></tr><tr style="height: 20.25pt;" height="27"><td style="border-style: none solid; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt; background-color: transparent; height: 20.25pt;" class="xl24" x:num="" align="right" height="27">29</td><td style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt medium; background-color: transparent;" class="xl24">Pha ESB3 30% liều lượng 1g/1l phòng cầu trùng</td></tr><tr style="height: 20.25pt;" height="27"><td style="border-style: none solid; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt; background-color: transparent; height: 20.25pt;" class="xl24" x:num="" align="right" height="27">36   </td><td style="border-style: none solid none none; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: medium 0.5pt 0.5pt medium; background-color: transparent;" class="xl24">Pha CRD.STOP liều lượng 1g/1l nước phòng CRD và tiêu chảy

   Ngày 60 tiêm phòng new cát sô hệ 1( tiêm vào cơ cánh gà )

   Ngày 140 tiêm phòng new hệ 2 ( làm gà giống , gà đẻ )

   </td></tr><tr style="height: 20.25pt;" height="27"><td style="border-style: none solid; border-color: rgb(240, 240, 240) black rgb(240, 240, 240) windowtext; border-width: 0.5pt; background-color: transparent; height: 20.25pt;" class="xl26" colspan="2" height="27">Trước khi xuất chuồng 7 ngày, chấm dứt dùng các loạI kháng sinh

   Em tổng hợp thế nhé còn thiếu gì không các bác bổ sung nhé .

   Để còn thực hành .

   </td></tr></tbody></table>
   Last edited: 6/10/09
  10. shima

   shima Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   220
   Đã được thích:
   70
   To ngaben2002 : cảm ơn bạn tổng hợp lại.
   To QuitMit: Tên vaccine mình mua để chủng ngừa newcastle la "niu cat xon" (ghi trên nhãn thuốc).
   Định mua lasota như sách, video hướng dẫn nhưng mà người bán lại bán thuốc trên, như vậy có vấn đề gì không bạn.
   ngoài ra, mình có cần ngừa cúm gà không(cái này có lẻ thú y địa phương làm miễn phí nhưng mà, mình mới biết ở Củ Chi không cho chăn nuôi gà tập trung, nên không đăng ký được. Sau này định dời trại gà đi)
  11. nongdan@

   nongdan@ Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   187
   Đã được thích:
   0
   Newcastle hệ F chỉ dùng cho gà đẻ thôi, nếu nuôi gà thịt thì không cần chích, vì miễn dịch của vaccin chỉ tác dụng từ 4 tháng trở lại(21 ngày bác đã nhỏ mắt mũi là NEW hệ F), gà thịt nuôi khoảng 4 tháng là bác xuất chuồng rồi, nếu để đẻ mới dùng NEW hệ M, hem bít đúng hem, mới nuôi có 6 tháng hà, kinh nghiệm còn non lém
   Last edited: 6/10/09
  12. QuitMit

   QuitMit Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   305
   Đã được thích:
   6
   Không biết trang trại của bạn ở khu vực nào chứ ngoài Hà nội, Lasota bán rẻ rề ! Chỉ có 5000 đ/lọ = 20 con (loại chịu nhiệt). Mình xin nhắc lại là chỉ tiêm Niu cát xơn sau khi đã nhỏ đủ 2 lần Lasota vì mức hoạt lực của loại này cao hơn Lasota một bậc nên gà con phải được làm quen từ từ với vius.
  13. QuitMit

   QuitMit Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   305
   Đã được thích:
   6
   Bạn Giang quá lời rồi ! Tôi chơi chim cảnh và thích chăn nuôi. Mỗi thứ biết một chút từ sách vở và thực tiễn nuôi chơi thôi. Không có nuôi quy mô gì đâu. Chỉ mong có thể giúp ích được cho AE và bà con.
  14. nongdan@

   nongdan@ Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   187
   Đã được thích:
   0
   mình đồng nai, lasota nhỏ mắt mũi chỉ có 15k/100 liều
  15. tantaitbh

   tantaitbh Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   765
   Đã được thích:
   8
   thấy bà con bàn tán xôn xao quá , hiện tại mình đang theo quy trình sau đây thấy cũng ok lắm, xin góp ý:
   3 ngày tuổi dùng newcastle chủng f hệ II nhỏ mắt mũi.
   7 ngày tuổi dùng đậu gà ,đâm xuyên màng cánh.
   10-14 ngày dùng gumboro lần 1 nhỏ mắt xoang miệng
   17-21 ngày dùng newcastle laxota cho uống liều 5ml/con
   24-28 ngày dùng gumboro lần 2 cho uống liều 5ml/con
   40-50 ngày dùng tụ huyết trùng gia cầm tiêm dứoi da cổ
   60 ngày dùng newcastle chủng m hệ I tiêm dứoi da cổ
   70-80 ngày dùng tu huyết trùng da cầm tiên dưới da cổ.
   xin ace góp ý . dể chúng ta có 1 quy trình chuẩn . thanks
  16. dangtrungkien

   dangtrungkien Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   884
   Đã được thích:
   108
   Hay quá! mình đang dự định nuôi gà thả vườn, mong ace góp ý, tổng họp thành 1 quy trình cho mình học hỏi với nhé.
   Thanks!
  17. nguyenhuuthuan

   nguyenhuuthuan Thành Viên mới

   Bài viết:
   9
   Đã được thích:
   0
   ban nuoi ga trang; ga ta; ga de hay ga gi se co quy trinh phong benh khach nhau. mat khac tuy tung dia phuong quy trinh phong benh se thay doi cho phu hop va co hieu qua cao nhat. chuc ban thanh cong. neu co kho khan hay lien lac voi chung toi.
   cong ty TNHH Duoc Thu y Thai Duong
   Tel: 0438759860
   Mobile: 0983369577
  18. phulocvet

   phulocvet Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   109
   Đã được thích:
   16
   Chào anh!
   Theo tôi qui trình sẽ như sau:
   5-7 ngày tuổi: nhỏ mắt IB-ND (không nhỏ mũi)
   14 ngày nhỏ miệng hoặc uống Gumboro (LZ228E của Intervet)
   18 ngày uống Gumboro lần 2 (IBD D78 của Intervet_đặc biệt là khu vực đã từng bị Gumboro
   21 ngày: chích Newcavac (Newcastle vaccine chêt)1/2 liều + đâm màng cánh vaccine đậu
   35 ngày uống Newcastle (ND Clone 30 của Intervet)
   Cách 4 tuần sẽ uống vaccine Newcastle 1 lần nhưng nên ngưng khoảng 1 tháng trước khi xuất chuồng
   Qui trình thuốc:
   1-5 ngày tuổi: Sáng Tylosin 110 mg/kg thể trọng
   Chiều Enrofloxacin 20 mg/kg thể trọng
   11 và 12 ngày: uống ngừa cầu trùng
   15, 16 và 17 ngày uống Ampi (25 mg/kg thể trọng) + Colistin (40.000 UI/kg P)
   24,25 và 26 ngày: uống Norfloxacine (20 mg/ kg P)
   29 và 30 ngày: uống ngừa cầu trùng
   50, 51 và 52 ngày: uống Amox (25mg/kg P) + Colistin (40.000 UI/kg P)
   Ngoài ra, khuyến cáo các bạn không nên nhỏ mũi Newcastle và không nhỏ mắt hoặc mũi vaccine Gumboro. Vì khi đó, sự sinh miễn dịch qua đường cấp đó là rất thấp. Các anh chị em có thể tham khảo tại : http://agriviet.com/home/showthread.php?t=12110
   Chúc thành công!
  19. apc

   apc <font face="Courier New" size="2" color="#2554C7">

   Bài viết:
   357
   Đã được thích:
   58
   Anh Lộc ơi, chi phí thuốc khi thực hành đầy đủ chương trình thuốc của anh là bao nhiêu.
   lời khuyên của anh về việc sử dụng vaccine là rất bổ ích. Anh cho em hỏi: khi nuôi gà thả vườn, việc dồn đuổi gà và chích gà tốn rất nhiều công, có cách nào cho gà dùng vaccine trong giai đoạn lớn mà đạt hiệu quả cao không?
   Vaccine gumboro có thể sử dụng sữa gầy để pha cho gà uốngpphhảii không? Có ai biết mua sữa gầy ở ngoài bắc mua ở đâu và bnhiêu tiền không?>
  20. phulocvet

   phulocvet Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   109
   Đã được thích:
   16
   Chào anh!
   Chi phí vaccine là (ước tính thôi, vì giá có thể thay đổi tùy loại và tùy đại lý bán)
   ND Clone 30: 70.000 - 80.000 DVN / 1.000 liều
   Ma5_Clone 30 (IB+ND): 135.000 - 140.000 DVN / 1.000 liều
   Đậu khoảng 100.000 DVN / 1.000 liều
   Gumboro LZ228E : 230.000 - 245.000 DVN / 1.000 liều
   IBD D78: 145.000 - 155.000 DVN / 1.000 liều
   Newcavac 350.000 - 450.000 DVN / 1.000 liều
   Chi phí kháng sinh
   Amox+colistin (Octamic AC 750.000, Ampi-coli 750.000 - 850.000, Amoxyxol 350.000 DVN / kg. 1kg thuốc có thể trị 10.000 kg gà)
   Cầu trùng Coccirol 20% 370.000 DVN / kg
   Nếu anh muốn làm vaccine ở giai đoạn lớn mà đỡ mất công lùa gà thỉ:
   Phải nhốt gà vào tối hôm trước và uống vaccine vào sáng sớm hôm sau
   Ngoài ra, nếu không mua được sữa pha vaccine thì
   + Dùng sữa không béo của người gầy 1kg cho 100-150 lít nước
   + Dùng sữa hộp giấy của người (cô gái Hà Lan,...) không béo không đường. 1 hộp pha 20 -30 lít nước
   + Sữa pha vaccine của Thú Y giá khoảng 15.000-25.000 DVN / kg pha được 100 lít nước (tùy thuộc vào chất lượng nước có phèn, kim loai nặng nhiều hay ít)
   Chúc anh Thành Công!