Quốc ca Mỹ lời Việt Nam – Quốc ca Hoa Kỳ lời Việt Nam

ChimEnMuaDong

Nhà nông tập sự
#1
Quốc ca Mỹ lời Việt Nam – Quốc ca Hoa Kỳ lời Việt Nam
Các ca sĩ người Do Thái hát quốc ca Mỹ Lá cờ lấp lánh ánh sao The Star-Spangled Banner
Lời dịch tiếng Việt bài hát quốc ca Hoa Kỳ

Ồ này bạn có thấy, bởi ánh nắng sớm của bình minh,
Điều gì thật tự hào mà chúng ta chào trong ánh hoàng hôn lấp lánh cuối cùng,
Những đường sọc rộng và những ngôi sao sáng của ai qua cuộc chiến đầy gian khổ
Trên các thành lũy nơi chúng ta canh giữ thứ tràn đầy nghĩa khí anh hùng?
Và những hỏa tiễn đỏ chói, các quả bom nổ trong không khí,
Đưa bằng chứng xuyên màn đêm rằng lá cờ của chúng ta vẫn còn đó,
Ồ đó chính là ánh sao lấp lánh của lá cờ đang bay phấp phới
Trên miền đất của tự do và quê hương của lòng dũng cảm?

Lời bài hát tiếng Anh quốc ca nước Mỹ

O say can you see, by the dawn’s early light,
What so proudly we hail’d at the twilight’s last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight
O’er the ramparts we watch’d were so gallantly streaming?
And the rocket’s red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there,
O say does that star-spangled banner yet wave
O’er the land of the free and the home of the brave?

Phần song ngữ Anh Việt quốc ca Mỹ

O say can you see, by the dawn’s early light,
Ồ này bạn có thấy, bởi ánh nắng sớm của bình minh,
What so proudly we hail’d at the twilight’s last gleaming,
Điều gì thật tự hào mà chúng ta chào trong ánh hoàng hôn lấp lánh cuối cùng,
Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight
Những đường sọc rộng và những ngôi sao sáng của ai qua cuộc chiến đầy gian khổ
O’er the ramparts we watch’d were so gallantly streaming?
Trên các thành lũy nơi chúng ta canh giữ thứ tràn đầy nghĩa khí anh hùng?
And the rocket’s red glare, the bombs bursting in air,
Và những hỏa tiễn đỏ chói, các quả bom nổ trong không khí,
Gave proof through the night that our flag was still there,
Đưa bằng chứng xuyên màn đêm rằng lá cờ của chúng ta vẫn còn đó,
O say does that star-spangled banner yet wave
Ồ đó chính là ánh sao lấp lánh của lá cờ đang bay phấp phới
O’er the land of the free and the home of the brave?
Trên miền đất của tự do và quê hương của lòng dũng cảm?
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH