• RẮN LONG THỪA GIỐNG CÁC LOẠI

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 10/10/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <p><strong><font size="2">TRẠI RẮN LONG THỪA ( HỔ VỆN - HỔ H&Egrave;O )</font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN RẮN LONG THỪA </font></strong></p><p><strong><font size="2">CUNG CẤP RẮN GIỐNG C&Aacute;C LOẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">GI&Aacute; RẮN TỪ TH&Aacute;NG 10 ĐẾN CUỐI NĂM 2011:</font></strong></p><p><strong><font size="2">TRỨNG RẮN : 150.000 / 1 TRỨNG </font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN CON : 1- 2 TUẦN TUỔI : 220.000- 250.000/ CON </font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN LỨA : 350- 400G : 600.000/ CON </font></strong></p><p><strong><font size="2">BẦY RẮN 3 ĐỰC + 6 N&Aacute;I MANG TRỨNG : 20 TRIỆU </font></strong></p><p><strong><font size="2">BẦY RẮN 3 ĐỰC + 5 N&Aacute;I ĐANG GIAO PHỐI : 15 TRIỆU </font></strong></p><p><strong><font size="2">BẦY RẮN 24 CON ĐỰC + C&Aacute;I&nbsp; ĐANG MANG TRỨNG : 50 TRIỆU </font></strong></p><p><strong><font size="2">V&Agrave; C&Ograve;N NHIỀU BẦY RẮN HẬU BỊ KH&Aacute;C ( BAO SINH SẢN ) </font></strong></p><p><strong><font size="2">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC Đ&Oacute;N TIẾP </font></strong></p><p><strong><font size="2">HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CHĂN NU&Ocirc;I SINH SẢN - THỨC ĂN - CHUỒNG TRẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776 </font></strong></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: TRẠI RẮN LONG THỪA
   - Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU - XÃ PHƯỚC THẠNH -HUYỆN CỦ CHI
   - Điện thoại: 0903027776 - Fax:
   - email:
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...