Rắn ri voi, với ba hình thức nuôi

Huỳnh Nghĩa

Nhà nông nghiệp dư
Rắn đẻ sớm vậy hả Nghĩa? Của mình mới có 1 con đẻ.
Dạ anh , rắn đẻ sớm . Bên anh đẻ hết chưa anh ?
[DOUBLEPOST=1498727282,1498726653][/DOUBLEPOST]
Đồng ý có lãi, nhưng meo lắm. Rắn ri voi vẫn còn VIP lắm. Chúng ta phải cố giữ giá cho nó mới đươc chứ thả nó xuống riết rồi nó chết theo con hổ hèo luôn đó.
Dưới em cũng khó bán quá giá cao thì người ta chạy rẻ thì mình lổ tiền thức ăn .
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH