Re » Thú y đã thất bại với dịch bệnh

hoangtucantho

Nông dân ¾
#1
<iframe src="http://agriviet.com/iframe/4178" width=100% height=450 frameborder="0"></iframe>

Em cám ơn vì bài viết, nhưng có vài quan điểm rất khác cách nhìn của Bác Lịch.<BR>- Đầu tiên, rỏ ràng việc phòng bệnh là chính xác nhưng chúng ta ai cũng biết rỏ, vaccine Tai Xanh đấy bao nhiêu là hãng nhưng không đem lại kết quả (do khác chủng). <BR>- Tại sao chúng ta thất bại, do chăn nuôi chúng ta nhỏ lẽ. Thật sự mà nói trong những năm gần đây thì trang trại lớn có thật sự lỗ là bao nhiêu %?, Điều này chỉ đang diễn ra ở những hộ chăn nuôi truyền thống mà thôi.<BR>Như vậy, chúng ta đang đối diện với việc gì?<BR>Chúng ta đang trên đà phát triển chăn nuôi quy mô tập trung hơn, khoa học hơn, và dĩ nhiên những hộ chăn nuôi ít không hiệu quả sẽ phải "giả từ cuộc chơi". <BR>Theo em phòng bệnh hay mạng lưới thú y chỉ là việc nhỏ. Định hướng cho người nông dân thành HTX chăn nuôi, cử cán bộ ưu tú từng HTX mà xây dựng thì tương lai không xa chúng ta sẽ ổn định được!
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH