• SAM BIỂN

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 21/7/12

  1. <p align="center"><span style="font-size: x-large"><strong><span style="color: #ff00ff"><em>HẢI SẢN TƯƠI SỐNG<br /></em></span></strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large"><em>CHUY&Ecirc;N B&Aacute;N BU&Ocirc;N B&Aacute;N LẺ HẢI SẢN TƯƠI SỐNG</em></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large">&nbsp;</span></p> <p align="center"><span style="font-size: large"><strong>PHỤC VỤ TRONG MỌI LĨNH VỰC: KH&Aacute;CH SẠN-NH&Agrave; H&Agrave;NG-Đ&Aacute;M TIỆC -TRƯỜNG HỌC - NHU CẦU C&Aacute; NH&Acirc;N - GIA Đ&Igrave;NH</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large; color: #0000ff"><em>PHỤC VỤ MIỄN PH&Iacute; TẬN NH&Agrave;</em></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large">&nbsp;</span></p> <p align="center"><span style="font-size: large">&nbsp;</span></p> <p align="center"><span style="font-size: large">UY T&Iacute;N - CHẤT LƯỢNG</span></p><p align="center"><span style="font-size: large"> SAM HIỆN NAY L&Agrave; M&Oacute;N ĂN PHỔ BIẾN Ở C&Aacute;C TĨNH MIỀN BẮC V&Agrave; RẤT LẠ MIỆNG ,ĐẠI L&Yacute; CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute; THỂ CHUYỂN ĐI KHẮP NƠI NẾU QU&Yacute; KH&Aacute;CH ĐẶT H&Agrave;NG NHIỀU&nbsp; <br /></span></p><p align="center">&nbsp;<br /></p> <p align="center"><span style="font-size: large"><em>QU&Yacute; KH&Aacute;CH MUỐN BIẾT TH&Ecirc;M CHI TIẾT VỀ TỪNG LOẠI&nbsp; </em></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large"><em>H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ NGAY <br /></em></span></p><p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: large; color: #0000ff"><em>EMAIL:hoangbaocham1986@gmail.com</em></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large">&nbsp;</span></p> <p align="center"><span style="font-size: x-large"><strong>HOTLINE</strong></span></p><p align="center"><span style="font-size: x-large"><strong>0944.358.119</strong></span></p><br />

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: hoàng bảo châm
   - Địa chỉ: chợ cầu diễn -từ liêm -hà nội
   - Điện thoại: 0944583119 - Fax:
   - email: hoangbaocham1986@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...