sam biển

  • Thread starter lê thị hồng xuân
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

lê thị hồng xuân

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 36pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: fuchsia; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span><span style="color: #ff00ff; font-size: x-large; text-align: center">&nbsp;HẢI SẢN HỒNG XU&Acirc;N&nbsp;</span></p><p style="font-size: 11px; text-align: center"><span style="font-size: x-large"><em>CHUY&Ecirc;N B&Aacute;N BU&Ocirc;N B&Aacute;N LẺ HẢI SẢN TƯƠI SỐNG - Đ&Ocirc;NG LẠNH&nbsp;</em><em><br /></em><br /><span style="color: #0000ff">PHỤC VỤ NHU CẦU NH&Agrave; H&Agrave;NG - KH&Aacute;CH SẠN - BẾP ĂN - Đ&Aacute;M TIỆC &nbsp;-NHU&nbsp;<br />CẦU C&Aacute; NH&Acirc;N - GIA Đ&Igrave;NH&nbsp;</span></span></p><p style="font-size: 11px; text-align: center"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #0000ff"><br /></span><strong>SAM BIỂN ,LOẠI 1</strong>&nbsp;:CON C&Aacute;I TR&Ecirc;N 5 KG (C&Oacute; TRỨNG )</span></p><p style="font-size: 11px; text-align: center"><span style="font-size: x-large"><strong>LOẠI 2</strong>&nbsp;: CON C&Aacute;I DƯỚI 5 KG ( KH&Ocirc;NG HO&Agrave;N TO&Agrave;N C&Oacute; TRỨNG )</span></p><p style="font-size: 11px; text-align: center"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #0000ff">(sam b&aacute;n theo đ&ocirc;i ,ai c&oacute; nhu cầu lấy từ 7 đ&ocirc;i trở l&ecirc;n h&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay )</span></span></p><p style="font-size: 11px; text-align: center"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000"><strong>sam sống được 5 ng&agrave;y</strong></span>&nbsp;</span></p><p style="font-size: 11px; text-align: center"><span style="font-size: x-large"><br />QU&Yacute; KH&Aacute;CH C&Oacute; NHU CẦU LẤY SỐ LƯỢNG LỚN TH&Igrave; H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN GI&Aacute; H&Agrave;NG ƯU Đ&Atilde;I&nbsp;<br /><br /><strong>&nbsp;UY T&Iacute;N - CHẤT LƯỢNG&nbsp;</strong><br /><em>PHỤC VỤ MIỄN PH&Iacute; TẬN NH&Agrave;&nbsp;</em><em><br /></em><br /><strong>LI&Ecirc;N HỆ</strong>&nbsp;: CHỊ XU&Acirc;N&nbsp;<br /><br /><strong>ĐT</strong>&nbsp;:&nbsp;0976410092-0968163024<br /><br /><strong>EMAIL</strong>&nbsp;:&nbsp;lehongxuanxuan@gmail.com&nbsp;<br /><strong>WEBSITE</strong>&nbsp;:&nbsp;haisanhongxuan.com<br />địa chỉ : khu t&aacute;i đinh cư - ph&uacute; diễn - từ li&ecirc;m - h&agrave; nội&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lê thị hồng xuân
- Địa chỉ: khu tái định cư - phú diễn - từ liêm - hà nội
- Điện thoại: 0976410092 - Fax: 0968163024
- email: lehongxuanxuan@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH