• SẢN PHẨM VỆ SINH CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI.

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 28/11/09

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. HÆ°ng Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Hưng
   - Địa chỉ: Bến Tre
   - Tel, Fax: 0903720165 ::: FaX
   - email: kimhung@ymail.com
   ================================

   <span style="font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất, cung cấp mụn dừa &eacute;p vi&ecirc;n cocopeat block, mụn dừa rời số lượng lớn cho thị trường xuất khẩu v&agrave; nội địa. <p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">Ngo&agrave;i mục đ&iacute;ch sử dung để trồng c&acirc;y mụn dừa đang được sử dụng để l&agrave;m vệ sinh chuồng trại chăn nu&ocirc;i sạch sẽ v&agrave; kh&ocirc; r&aacute;o rất hiệu quả. Ở nước ngo&agrave;i, mụn dừa l&agrave; sản phẩm được người ta ưa chuộng d&ugrave;ng để thay thế m&ugrave;n cưa v&agrave; vỏ trấu cho c&ugrave;ng mục đ&iacute;ch vệ sinh chuồng trại n&ecirc;u tr&ecirc;n.<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">C&aacute;c c&ocirc;ng ty, đơn vị c&oacute; nhu cầu mua vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ 0903720165. E-mail: </font><a href="mailto:kimhung@ymail.com"><font face="Times New Roman">kimhung@ymail.com</font></a><font face="Times New Roman"> <p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">C&aacute;m ơn đ&atilde; đọc tin.<p>&nbsp;</p></font></span>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...