sản xuất - mua bán nông sản rau quả

  • Thread starter Minh thÆ°
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

Minh thÆ°

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Minh thư
- Địa chỉ: 70 đường số 4 phường 16 quận gò vấp TP Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: 08 22167154 ::: FaX 08 22167154 ::: FaX
- email: lknguyenanh@gmail.com
================================

<p>&nbsp;</p><p>C&ocirc;ng ty Hữu Thịnh ch&uacute;ng t&ocirc;i đang trồng ớt hiểm loại ớt c&ugrave;ng giống với chủng loại&nbsp; ớt 2 mũi t&ecirc;n, ch&uacute;ng t&ocirc;i cần hợp t&aacute;c với cac đơn vị c&oacute; nhu cầu thu mua xuất khẩu c&aacute;c mặt h&agrave;ng rau quả tươi&nbsp;v&agrave;&nbsp;đ&atilde; qua chế biến như:&nbsp;ớt, v&agrave; c&aacute;c rau quả kh&aacute;c. Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng cần hợp t&aacute;c với c&aacute;c đơn vị c&oacute; nhu cầu sản xuất, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ hỗ trợ về kỹ thuật v&agrave; b&aacute;n giống nhập khẩu F1 từ Th&aacute;i Lan đảm bảo chất lượng. Rất h&acirc;n hạnh được sự hợp t&aacute;c của qu&iacute; doanh nghiệp v&agrave; cac cơ sở tư nh&acirc;n.&nbsp;Tr&acirc;n trong kinh ch&agrave;o. Trưởng ph&ograve;ng marketting </p><p>Li&ecirc;n hệl: Chủ tịch ki&ecirc;m gi&aacute;m đốc:0933548866, </p><p>Trưởng ph&ograve;ng marketting:&nbsp;01663755051 hoặc&nbsp; văn ph&ograve;ng: 08 22167154.</p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH