• Sang Nhượng Đất Làm Trang Trại Vị Trí Đắc Địa

  Thảo luận trong 'Mua bán Đất nông nghiệp & Trang trại' , 16/2/11

  1. nhatoi Nhà nông nghiệp dư

   Đất Làm trang trại Tỉnh Bình Định

   [FONT=&quot]V[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot] Trí: Nh[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]n H[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i- Quy Nh[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]n- T[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot]nh Bình Đ[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]nh, khu đ[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t có di[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n tích 4,5ha( có th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] sang nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]ng m[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t ph[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]n).[/FONT]
   [FONT=&quot] Khu đ[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t có v[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot] trí vô cùng đ[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]c đ[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]a 2 m[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]t giáp bi[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]n, l[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ng t[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]a đ[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]i( [/FONT][FONT=&quot]ỷ[/FONT][FONT=&quot] thiên h[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]ng h[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i), thích h[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]p cho vi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]c làm kinh t[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] trang tr[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i chăn nuôi v[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]n, ao, chu[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng, tr[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng cây lâu niên. Có đi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n 3pha, n[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]c máy, n[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]c t[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i tiêu, m[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]t ti[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]n đ[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]ng nh[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]a xe t[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i đi thu[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]n l[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]i, Giao thông đi l[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i r[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t thu[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]n l[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]i b[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng 2 đ[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]y và đ[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]ng b[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]. Cách trung tâm TP Quy Nh[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]n 7km, khu công nghi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]p Nh[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]n H[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]i, qua c[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]u th[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot] n[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i. Đ[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]y ch[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot] m[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t kho[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]ng 30p đ[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n TP quy Nh[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]n.[/FONT]
   [FONT=&quot]Đ[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t th[/FONT][FONT=&quot]ổ[/FONT][FONT=&quot] v[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]n gi[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y t[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot] h[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]p l[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot] - Giá: [/FONT][FONT=&quot] ([/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]u đãi ng[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i thi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n chí)[/FONT]
   [FONT=&quot]M[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]i chi ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t xin Vui Lòng liên h[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]: Chú B[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]n C[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]nh[/FONT]
   [FONT=&quot] ĐT: 0944 05 91 93[/FONT]
   :huh:
    
   Last edited: 26/2/11
   Đang tải...
  2. CTCG

   CTCG Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   194
   Đã được thích:
   43
   Nghề nghiệp:
   hốt rác
   600 triệu là quá mắc đó
    
  3. nhatoi

   nhatoi Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   10
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   kinh doanh
   không mắc đâu bác, vị trí rất đẹp
    
  4. nhatoi

   nhatoi Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   10
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   kinh doanh
   Hiện có nhiều khách quan tâm, thông báo anh Tư Hạnh quay lại để thống nhất về giá
    
  5. nhatoi

   nhatoi Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   10
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   kinh doanh
   nếu chưa rõ liên lạc chú Bốn Cảnh
    
  6. nhatoi

   nhatoi Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   10
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   kinh doanh
   thông tin này thật thú vị
    
  7. nhatoi

   nhatoi Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   10
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   kinh doanh
   có thể sang nhượng 1 hoặc 2 ha cũng được
    
  8. nhatoi

   nhatoi Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   10
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   kinh doanh
   ngày mai gặp nhau để xem đất
    
  9. nhatoi

   nhatoi Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   10
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   kinh doanh
   thong bao thu 5 moi anh Bay sang xem dat
    
  10. nhatoi

   nhatoi Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   10
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   kinh doanh
   có cả nước máy và nước tưới tiêu
    
  11. nhatoi

   nhatoi Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   10
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   kinh doanh
   anh Tư Nghĩa có thể mua một phần
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...