SANH CÓ CỦ ĐÂY.TUYỆT ĐẸP GIÁ RẺ LH Mr.TRUYỀN (0935.818.711)

#1
<p>SANH C&Oacute; CỦ Đ&Acirc;Y.TUYỆT ĐẸP&nbsp; GI&Aacute; RẺ&nbsp; LH Mr.TRUYỀN (0935.818.711)</p><h2>B&Aacute;N C&Acirc;Y SANH C&Oacute; CỦ, SANH ĐẸP LH 0935.818.711</h2> <h2><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_ewx1313456848.jpg" /></h2> <h2>B&Aacute;N C&Acirc;Y SANH C&Oacute; CỦ, SANH ĐẸP LH 0935.818.711<img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/19/medium_hqz1313456647.jpg" /></h2> <h2>B&Aacute;N C&Acirc;Y SANH C&Oacute; CỦ, SANH ĐẸP LH 0935.818.711</h2> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.muabanrao.com/rao-vat/view-35893-151/ban-cay-sanh-con-loc-vung-con-mai-con.html"><img border="0" alt="b&aacute;n c&acirc;y sanh con,lộc vừng con,mai con" title="b&aacute;n c&acirc;y sanh con,lộc vừng con,mai con" src="http://www.muabanrao.com/images/listings/thmb/35893_20_1.jpg" /></a></p> <p><span style="font-size: large">B&Aacute;N C&Acirc;Y SANH C&Oacute; CỦ, SANH ĐẸP LH 0935.818.711,</span></p> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.muabanrao.com/rao-vat/view-35573-151/ban-cay-sanh-con-cay-loc-vung-con.html"><img border="0" alt="b&aacute;n c&acirc;y sanh con.c&acirc;y lộc vừng con" title="b&aacute;n c&acirc;y sanh con.c&acirc;y lộc vừng con" src="http://www.muabanrao.com/images/listings/thmb/35573_19_12345.jpg" /></a></p> <p><span style="font-size: large">B&Aacute;N C&Acirc;Y SANH C&Oacute; CỦ, SANH ĐẸP LH 0935.818.711,</span><span style="font-size: large"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.muabanrao.com/rao-vat/view-35893-151/ban-cay-sanh-con-loc-vung-con-mai-con.html"><img border="0" alt="b&aacute;n c&acirc;y sanh con,lộc vừng con,mai con" title="b&aacute;n c&acirc;y sanh con,lộc vừng con,mai con" src="http://www.muabanrao.com/images/listings/thmb/35893_20_1.jpg" /></a> </span></p> <p><span style="font-size: large"><span style="font-size: large">B&Aacute;N C&Acirc;Y SANH C&Oacute; CỦ, SANH ĐẸP LH 0935.818.711,</span></span></p> <p><span style="font-size: large"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.muabanrao.com/rao-vat/view-35573-151/ban-cay-sanh-con-cay-loc-vung-con.html"><img border="0" alt="b&aacute;n c&acirc;y sanh con.c&acirc;y lộc vừng con" title="b&aacute;n c&acirc;y sanh con.c&acirc;y lộc vừng con" src="http://www.muabanrao.com/images/listings/thmb/35573_19_12345.jpg" /></a> </span></p> <p><span style="font-size: large">&nbsp;</span><strong><u><span style="font-size: large">B&Aacute;N C&Acirc;Y SANH C&Oacute; CỦ, SANH ĐẸP LH 0935.818.711,</span></u></strong></p> <p><span style="font-family: Verdana; color: blue; font-size: 18pt">Đ/C&nbsp;: 195 H&agrave; Huy Tập.Quận Thanh kh&ecirc;.&nbsp;TP Đ&agrave; Nẵng</span></p> <p><span style="color: #800000"><span style="font-size: medium">Tư vấn &amp; b&aacute;o gi&aacute; 24/7.0935.818.711DỊCH VỤ TIỆN &Iacute;CH <br />đến tận nơi để xem h&agrave;ng mẫu, nếu kh&aacute;ch h&agrave;ng ở xa gửi qua mail.<br /></span></span></p> <p><span style="color: #800000"><span style="font-size: medium">Hỗ trợ 24/24 qua hotline: <br />0935.818.711.giao h&agrave;ng tận nơi trong nội th&agrave;nh.</span></span></p> <p><span style="color: #800000"><span style="font-size: medium">miễn ph&iacute; tư vấn kỹ thuật trồng.</span></span></p> <p><span style="color: #800000"><span style="font-size: medium">ưu ti&ecirc;n cho những kh&aacute;ch h&agrave;ng mua sỉ. </span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><u>VƯỜN ƯƠM C&Acirc;Y GIỐNG DUY NHẤT Đ&Atilde; C&Oacute; MẶT TẠI Đ&Agrave; NẴNG</u></strong></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phan trung
- Địa chỉ: đà nẵng
- Điện thoại: 0935818711 - Fax:
- email: daiduongmenhmong_982yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH