Thảo luận Sử lý phân gà khi nuôi trên Sàn

#31
em đang nuôi khoảng 30 con gà được 1,5kg rồi. em làm chuồng sàn lưới b40 cách nền khoảng 50cm, nền thì nền đất , kiểu nền đất trong vườn ấy, thấy khi nó ỉa xuống là giun ăn, giờ thấy khu vực dưới chỗ nó ngủ phân giun nhiều, chắc cứ để vậy vì em chẳng thấy hôi lắm, tất nhiên ban đêm kéo bạc lại cho gà ngủ buổi sáng kéo bạc lên cũng mùi mùi nhưng không đến nỗi khó thở lắm, em kéo bạc để tới chiều gà vào ngủ tiếp rồi kéo bạc phủ nó lại, chuồng em làm chỉ có mái là tôn, con khu tường là bạc che thôi, kiểu tạm bợ qua ngày chứ chưa có tiền
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH