• Súng phun sơn Iwata chính hãng giá tốt LH 0919882114

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 9/9/15

  1. haiminhkd02 Nông dân nghèo

   Model Miêu tả Ghi chú Giá bán
   AJQ-02PH QUICK PLUG For φ6.5 air hose For rubber hose 81,985.06
   AJQ-02PM QUICK PLUG For φ6.5 air hose R screw 81,985.06
   AJQ-02PFF QUICK PLUG For φ6.5 air hose G screw 81,985.06
   AJQ-02PN QUICK PLUG For φ6~φ6.5 air hose 109,313.40
   AJQ-02SH QUICK SOCKET For φ6.5 air hose For rubber hose 273,283.51
   AJQ-02SM QUICK SOCKET For φ6.5 air hose R screw 273,283.51
   AJQ-02SMF QUICK SOCKET For φ6.5 air hose G screw 273,283.51
   AJQ-02SF QUICK SOCKET For φ6.5 air hose RC screw 273,283.51
   AJQ-02SN QUICK SOCKET For φ6~φ6.5 air hose 300,611.86
   AJQ-03PN QUICK PLUG For φ8.5 air hose For AHU-8 163,970.11
   AJQ-03SN QUICK SOCKET For φ8.5 air hose For AHU-8 382,596.91
   AJQ-03SM QUICK SOCKET For φ8.5 air hose R screw 300,611.86
   PJQ-02P QUICK PLUG For paint G1/4 screw 2,842,148.51
   PJQ-03P QUICK PLUG For paint G3/8 screw 2,842,148.51
   PJQ-02S QUICK SOCKET For paint G1/4 screw 4,372,536.17
   PJQ-03S QUICK SOCKET For paint G3/8 screw 4,372,536.17
   PJQ-3 PLUG SOCKET SET For paint 2,131,611.38
   PJQ-3S QUICK SOCKET For paint G3/8 screw 1,694,357.76
   PJQ-3P QUICK PLUG For paint G3/8 screw 765,193.82

   AJ-1 AIR THREE-WAY JOINT G1/4 screw 437,253.61
   AJ-2 AIR THREE-WAY JOINT G1/4 screw 245,955.16
   AJ-3 AIR INTERMEDIATE JOINT G1/4 screw 81,985.06
   AJ-31 AIR INTERMEDIATE JOINT G1/4×R3/8 screw 136,641.76
   AJ-4 HOSE JOINT G1/4Wing nut ×8.7mm Hose 125,710.42
   AJ-10 L-SHAPED HOSE JOINT G1/4Nut×G1/4 546,567.02
   AJ-11 L-SHAPED HOSE JOINT G1/4Nut×G3/8 546,567.02
   TJ-2 FLUID THREE WAY JOINT G3/8 screw 437,253.61
   TJ-3 FLUID INTERMEDIATE JOINT G3/8 screw 136,641.76
   TJ-5 HOSE JOINT G3/8 Wingn nut ×12mm Hose 191,298.46
   TJ-51 FLUID HOSE JOINT G3/8 Nut ×12mm Hose 191,298.46
   TJ-52 FLUID HOSE JOINT 5/16 G3/8 Wingn nut ×8.7mm Hose 191,298.46
   TJ-14 HOSE JOINT G3/8 Nut ×8.7mm Hose 112,256.46
   TJ-10 FLUID JOINT-CUP G3/8 screw 1,093,134.05
   TJ-11 FLUID THREE-WAY JOINT G3/8 screw 819,850.54
   TJ-12 AIRLESS THREE-WAY JOINT G1/4 screw 819,850.54
   TJ-15 HOSE JOINT-HIGH PRESSURE G1/4×G1/4 screw 163,970.11
   TJ-16 HOSE JOINT-HIGH PRESSURE G1/4×R3/8 screw 300,611.86
   TJ-17 HOSE JOINT-HIGH PRESSURE G3/8×R3/8 screw 300,611.86
   TJ-18 HOSE JOINT-FLUID G3/8 Nut ×G1/4 546,567.02
   TJ-19 HOSE JOINT-FLUID G1/4 Nut ×G3/8 546,567.02
   TJ-20 L-SHAPED HOSE JOINT G1/4 Nut ×G1/4 737,865.48
   TJ-21 L-SHAPED HOSE JOINT G1/4 Nut ×G3/8 737,865.48
   PJU-02F URETHANE HOSE JOINT G1/4 Nut 273,283.51
   PJU-02FN URETHANE HOSE JOINT G1/4 Nut SUS 737,865.48
   PJU-023F URETHANE HOSE JOINT G3/8 Nut 273,283.51
   PJU-023FN URETHANE HOSE JOINT G3/8 Nut SUS 737,865.48
   AJU-03M URETHANE HOSE JOINT G3/8 Male screw 273,283.51
   AJU-03F URETHANE HOSE JOINT G3/8 Nut 273,283.51
   AJU-03FN URETHANE HOSE JOINT G3/8 Nut SUS 737,865.48
   AJU-032M URETHANE HOSE JOINT G1/4 Male screw 273,283.51
   AJU-032F URETHANE HOSE JOINT G1/4 Nut 273,283.51
   AJU-032FN URETHANE HOSE JOINT G1/4 Nut SUS 737,865.48
   AJU-02M URETHANE HOSE JOINT G1/4 Male screw 273,283.51
   AJU-02F URETHANE HOSE JOINT G1/4 Nut 273,283.51

   EAHU-620 AIR HOSE-URETHANE W/EARTH φ6.2×φ9.3×20m 2,574,483.91
   EAHU-630 AIR HOSE-URETHANE W/EARTH φ6.2×φ9.3×30m 3,861,725.87
   EAHU-650 AIR HOSE-URETHANE W/EARTH φ6.2×φ9.3×50m 6,436,209.78
   EAHU-6100 AIR HOSE-URETHANE W/EARTH φ6.2×φ9.3×100m 12,000,000.00
   EAHU-820 AIR HOSE-URETHANE W/EARTH φ8.5×φ12×20m 4,903,778.88
   EAHU-8100 AIR HOSE-URETHANE W/EARTH φ8.5×φ12×100m 23,400,000.00
   AHU-820B AIR HOSE-URETHANE φ8.5×φ12×20m 4,290,806.52
   AHU-830B AIR HOSE-URETHANE φ8.5×φ12×30m 6,436,209.78
   AHU-850B AIR HOSE-URETHANE φ8.5×φ12×50m 10,727,016.30
   AHU-8100B AIR HOSE-URETHANE φ8.5×φ12×100m 21,454,032.60

   PHU-620 FLUID HOSE-URETHANE φ6.2×φ9.3×20m 2,635,781.15
   PHU-6100 FLUID HOSE-URETHANE φ6.2×φ9.3×100m 12,000,000.00
   PHU-820 FLUID HOSE-URETHANE φ8.7×φ12×20m 4,903,778.88
   PHU-8100 FLUID HOSE-URETHANE φ8.7×φ12×100m 23,400,000.00
   PHN-620 FLUID HOSE-NYLON φ6.5×φ9.5×20m 4,168,212.05
   PHN-6100 FLUID HOSE-NYLON φ6.5×φ9.5×100m 20,160,000.00
   PHN-820 FLUID HOSE-NYLON φ8.9×φ12.1×20m 6,558,804.25
   PHN-8100 FLUID HOSE-NYLON φ8.9×φ12.1×100m 32,160,000.00
   PHF-620 FLUID HOSE-URETHANE+FLUORINE φ6.5×φ9.5×20m 12,259,447.20
   PHF-6100 FLUID HOSE-URETHANE+FLUORINE φ6.5×φ9.5×100m 61,297,236.00
   PHF-820 FLUID HOSE-URETHANE+FLUORINE φ8.9×φ12.1×20m 21,147,546.42
   PHF-8100 FLUID HOSE-URETHANE+FLUORINE φ8.9×φ12.1×100m 105,737,732.10
   THU-620 TWIN FLUID HOSE φ6.2×φ9.3×2×20m 5,884,534.66
   THU-6100 TWIN FLUID HOSE φ6.2×φ9.3×2×100m 29,422,673.28

   NHS-510C(97252120) FLUID HOSE-NYLON φ5×10m 3,984,320.34
   NHS-520C(97252130) FLUID HOSE-NYLON φ5×20m 7,355,668.32
   ※NHS-530C(97252140) FLUID HOSE-NYLON φ5×30m 11,033,502.48
   NHS-605D(97252312) FLUID HOSE-NYLON φ6×5m 2,911,618.72
   NHS-610D(97252322) FLUID HOSE-NYLON φ6×10m 4,597,292.70
   NHS-620D(97252332) FLUID HOSE-NYLON φ6×20m 8,275,126.86
   NHS-630D(97252342) FLUID HOSE-NYLON φ6×30m 12,259,447.20
   ※NHS-910C(97252411) FLUID HOSE-NYLON φ6×10m 7,662,154.50
   ※NHS-920C(97252421) FLUID HOSE-NYLON φ6×20m 13,485,391.92
   NHS-930C(97252431) FLUID HOSE-NYLON φ6×30m 19,615,115.52
   NHH-610B(97252500) FLUID HOSE-NYLON φ6×10m 6,129,723.60

   RR-A AIR TRANSFORMER 7,023,641.63
   RR-AS AIR TRANSFORMER 7,023,641.63
   RR-AT AIR TRANSFORMER 7,023,641.63

   LPH-50-042G LOW PRESSURE SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,512,803.14
   LPH-50-062G LOW PRESSURE SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,512,803.14
   LPH-50-102G LOW PRESSURE SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,512,803.14
   LPH-101-081P LOW PRESSURE SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 7,921,488.96
   LPH-101-101P LOW PRESSURE SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 7,921,488.96
   LPH-101-122P LOW PRESSURE SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 7,921,488.96
   LPH-101-131P LOW PRESSURE SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 7,921,488.96
   LPH-101-151P LOW PRESSURE SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 7,921,488.96
   LPH-101-082LVP LOW PRESSURE SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 6,683,756.32
   LPH-101-102LVP LOW PRESSURE SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 6,188,663.26
   LPH-101-124LVG LOW PRESSURE SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 6,188,663.26
   LPH-101-144LVG LOW PRESSURE SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 6,188,663.26
   LPH-101-164LVG LOW PRESSURE SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 6,188,663.26
   LPH-101-184LVG LOW PRESSURE SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 6,188,663.26
   LPH-101-124LVS LOW PRESSURE SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 6,188,663.26
   LPH-101-144LVS LOW PRESSURE SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 6,188,663.26
   LPH-101-164LVS LOW PRESSURE SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 6,188,663.26
   LPH-200-122A LOW PRESSURE SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 11,015,820.59
   LPH-200-122P LOW PRESSURE SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 10,273,180.99
   LPH-200-122H LOW PRESSURE SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 10,520,727.53
   LPH-300-124LV LOW PRESSURE SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 6,683,756.32
   LPH-300-144LV LOW PRESSURE SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 6,683,756.32
   LPH-300-164LV LOW PRESSURE SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 6,683,756.32
   LPH-400-144LV LOW PRESSURE SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 9,604,805.36
   LPH-400-164LV LOW PRESSURE SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 9,604,805.36

   W-101-082P SPRAY GUN Áp lực không cốc 3,720,000.00
   W-101-102P SPRAY GUN Áp lực không cốc 3,720,000.00
   W-101-132P SPRAY GUN Áp lực không cốc 3,720,000.00
   W-101-152P SPRAY GUN Áp lực không cốc 3,720,000.00
   W-101-101S SPRAY GUN Đã kèm cốc 3,960,000.00
   W-101-101G SPRAY GUN Đã kèm cốc 3,960,000.00
   W-101-131S SPRAY GUN Đã kèm cốc 3,960,000.00
   W-101-131G SPRAY GUN Đã kèm cốc 3,960,000.00
   W-101-132S SPRAY GUN Đã kèm cốc 3,960,000.00
   W-101-132G SPRAY GUN Đã kèm cốc 3,960,000.00
   W-101-134S SPRAY GUN Đã kèm cốc 3,960,000.00
   W-101-134G SPRAY GUN Đã kèm cốc 3,960,000.00
   W-101-151S SPRAY GUN Đã kèm cốc 3,960,000.00
   W-101-151G SPRAY GUN Đã kèm cốc 3,960,000.00
   W-101-152S SPRAY GUN Đã kèm cốc 3,960,000.00
   W-101-152G SPRAY GUN Đã kèm cốc 3,960,000.00
   W-101-181S SPRAY GUN Đã kèm cốc 3,960,000.00
   W-101-181G SPRAY GUN Đã kèm cốc 3,960,000.00
   W-200-122P SPRAY GUN Súng áp lực không cốc 3,960,000.00
   W-200-122A SPRAY GUN Adjustment knob lock type 4,927,354.74
   W-200-122H SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 4,455,837.54
   W-200-151S SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,984,320.34
   W-200-151G SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,984,320.34
   W-200-152S SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,984,320.34
   W-200-152G SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,984,320.34
   W-200-182S SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,984,320.34
   W-200-182G SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,984,320.34
   W-200-201S SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,984,320.34
   W-200-201G SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,984,320.34
   W-200-202S SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,984,320.34
   W-200-202G SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,984,320.34
   W-200-251S SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,984,320.34
   W-200-251G SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,984,320.34
   chu y ,tat ca chua bao gom coc
   W-101A-104G AGITATOR GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 9,430,344.00
   W-101A-134G AGITATOR GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 9,430,344.00
   W-101A-134S AGITATOR GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 9,666,102.60
   W-101T-104G Touch-up spray gun chu y ,tat ca chua bao gom coc 4,479,413.40
   W-101T-134G Touch-up spray gun chu y ,tat ca chua bao gom coc 4,479,413.40
   W-101T-134S Touch-up spray gun chu y ,tat ca chua bao gom coc 4,479,413.40
   ※LPH-101A-144LVG SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 12,642,554.93
   ※LPH-101A-144LVS SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 12,897,960.07
   ※LPH-101T-144LVG Touch-up spray gun chu y ,tat ca chua bao gom coc 7,279,046.77
   ※LPH-101T-144LVS Touch-up spray gun chu y ,tat ca chua bao gom coc 7,279,046.77
   chu y ,tat ca chua bao gom coc
   LPH-80-042G SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,748,561.74
   LPH-80-062G SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,748,561.74
   LPH-80-082G SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,748,561.74
   LPH-80-102G SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,748,561.74
   LPH-80-122G SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,748,561.74
   LPH-80-044G SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,748,561.74
   LPH-80-064G SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,748,561.74
   LPH-80-084G SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,748,561.74
   LPH-80-104G SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,748,561.74
   LPH-80-124G SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,748,561.74
   chu y ,tat ca chua bao gom coc
   W-300-081G SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 4,554,856.15
   W-300-101G SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 4,554,856.15
   W-300-132G SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 4,554,856.15
   W-400-122G SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 4,554,856.15
   W-400-132G SPRAY GUN Đã kèm cốc 5,400,000.00
   W-400-142G SPRAY GUN Đã kèm cốc 5,400,000.00
   W-400-162G SPRAY GUN Đã kèm cốc 5,400,000.00
   W-400-182G SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 4,554,856.15
   W-400-251G SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 4,554,856.15
   chu y ,tat ca chua bao gom coc
   W-300WB-141G SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 6,559,983.05
   W-400WB-122G SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 9,406,768.14
   W-400WB-132G SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc
   W-400WB-141G SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 9,406,768.14
   W-400WB-142G SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 9,406,768.14
   W-400WBX-134G SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 9,406,768.14
   W-400WBX-144G SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 9,406,768.14
   chu y ,tat ca chua bao gom coc
   W-71-0 SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 2,494,800.00
   W-71-02 SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 2,494,800.00
   W-71-1G,S SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 2,411,640.00
   W-71-2G,S SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 2,411,640.00
   W-71-21G,S SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 2,411,640.00
   W-71-3G,S SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 2,411,640.00
   W-71-31G,S SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 2,411,640.00
   W-71-4G,S SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 2,411,640.00
   W-61-0 SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 2,633,400.00
   W-61-1G,S SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 2,536,380.00
   W-61-2G,S SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 2,536,380.00
   W-61-3G,S SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 2,536,380.00
   W-77-0 SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 2,880,000.00
   W-77-02 SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 2,880,000.00
   W-77-1G,S SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 2,880,000.00
   W-77-11G,S SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 2,880,000.00
   W-77-12G,S SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 2,880,000.00
   W-77-2G,S SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 2,880,000.00
   W-77-21G,S SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 2,880,000.00
   W-77-3G,S SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 2,880,000.00

   PC-1 CONTAINER Suction feed 600,000.00
   PC-1S CONTAINER Suction feed 600,000.00
   PC-2 CONTAINER Suction feed 480,000.00
   PC-3 CONTAINER Suction feed 990,186.12
   PCL-7B-2 CONTAINER Suction feed 1,131,641.28
   PCL-7B-3 CONTAINER Suction feed 1,131,641.28
   PCL-10B-2 CONTAINER Suction feed 1,216,514.38
   PCL-10B-3 CONTAINER Suction feed 1,216,514.38
   PCG-2P-2 CUP Gravity feed (plastic) 735,566.83
   PCG-2D-1 CUP Gravity feed (alminum) 848,730.96
   PCG-6P-2 CUP Gravity feed (plastic) 990,186.12
   PCG-6P-3 CUP Gravity feed (plastic) 1,046,768.18
   PCG-6P-M CUP Gravity feed (plastic) 792,148.90
   PC-4 CUP Gravity feed 707,275.80
   PC-4S CUP Gravity feed 360,000.00
   PC-5 CUP Gravity feed 650,693.74
   PC-51 CUP Gravity feed (stainless steel) 888,809.93
   PC-61 CUP Gravity feed (stainless steel) 827,512.69
   PC-G400P-2 CUP Gravity feed (plastic) 827,512.69
   PC-G600P-2 CUP Gravity feed (plastic) 1,103,350.25
   PC-150S-2LF CUP Gravity feed (free angle stainless steel cup) 1,195,296.11
   PC-250S-2LF CUP Gravity feed (free angle stainless steel cup) 1,256,593.34
   PC-400S-2LF CUP Gravity feed (free angle stainless steel cup) 1,317,890.58
   PC-400S-2LTF CUP Gravity feed (free angle stainless steel cup fluorine coated) 1,930,862.94
   PC-400A-2LF CUP Gravity feed (free angle alminum cup) 1,317,890.58
   PC-600A-2LF CUP Gravity feed (free angle alminum cup) 1,532,430.90
   PC-17R PRESSURE FEED CONTAINER For SGD-71,LW-10B,18B 7,917,559.66
   PC-18D-S0 PRESSURE FEED CONTAINER Various spray gun 8,428,369.96
   PC-18DT-S0 PRESSURE FEED CONTAINER Various spray gun 10,471,611.16
   PC-18DM-S0 PRESSURE FEED CONTAINER Various spray gun with agitator 24,263,489.26
   PC-19B PRESSURE FEED CONTAINER For W-2001,2003 2,043,241.20
   PC-19R PRESSURE FEED CONTAINER For W-200,77 7,917,559.66

   W-2001-1 SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 5,746,615.87
   W-2001-2 SPRAY GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 6,768,236.47
   RG-3L-1 ROUND PATTERN GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,192,564.37
   RG-3L-2 ROUND PATTERN GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,192,564.37
   RG-3L-3 ROUND PATTERN GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,192,564.37
   RG-3L1-1 ROUND PATTERN GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,652,293.65
   RG-3L1-2 ROUND PATTERN GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,652,293.65
   RG-3L1-3 ROUND PATTERN GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 3,652,293.65
   SGD-71 DISHEVELED GUN chu y ,tat ca chua bao gom coc 12,642,554.93
   PLG-2 PLASTER GUN 20,304,709.43

   LW-10B-00 SERIES EXTENSION NOZZLE GUN Head angle:0 ° 11,748,636.90
   LW-10B-45 SERIES EXTENSION NOZZLE GUN Head angle:45 ° 11,748,636.90
   LW-10B-90 SERIES EXTENSION NOZZLE GUN Head angle:90 ° 11,748,636.90
   LW-18B-00 SERIES EXTENSION NOZZLE GUN Head angle:0 ° 11,748,636.90
   LW-18B-45 SERIES EXTENSION NOZZLE GUN Head angle:45 ° 11,748,636.90
   LW-18B-90 SERIES EXTENSION NOZZLE GUN Head angle:90 ° 11,748,636.90

   AG-6 AIR DUSTER 536,350.81
   AG-61 AIR DUSTER 536,350.81
   ADP-150F FLEXIBLE EXTENSION PIPE For AG-6 and AG-61 485,269.79
   ADP-300F FLEXIBLE EXTENSION PIPE For AG-6 and AG-61 536,350.81
   ADP-500F FLEXIBLE EXTENSION PIPE For AG-6 and AG-61 587,431.85
   AG-41B BLOW GUN G1/4 766,215.46
   AG-4B BLOW GUN G3/8 766,215.46

   AJR-02L L-FORM ROTARY JOINT 357,567.22
   AJR-02S-VG PRESSURE GUAGE 1,200,404.21
   AJR-02L-VG PRESSURE GUAGE 1,787,836.06
   GH-WH-02 GUN HOLDER Center cup stand 766,215.46
   SFX-179-150 FILTER SET Mesh 150 2,043,241.20
   SFX-179-200 FILTER SET Mesh 200 2,043,241.20
   SFX-179-300 FILTER SET Mesh 300 2,043,241.20
   TJU-221B RETURN JOINT G1/4 8,300,667.37
   TJU-321B RETURN JOINT G3/8 7,406,749.36
   ARG-CP1 DUSTPROOF HAT 638,512.87
   ARG-DW1 DUSTPROOF CLOTHES 1,787,836.06

   SGA-101 AUTOMATIC SPRAY GUN 4,479,413.40
   WA-101-082P AUTOMATIC SPRAY GUN 7,627,158.00
   WA-101-082PV AUTOMATIC SPRAY GUN Stepless adj.system 8,015,792.40
   WA-101-101P AUTOMATIC SPRAY GUN 7,627,158.00
   WA-101-101PV AUTOMATIC SPRAY GUN Stepless adj.system 8,015,792.40
   WA-101-102P AUTOMATIC SPRAY GUN 7,627,158.00
   WA-101-102PV AUTOMATIC SPRAY GUN Stepless adj.system 8,015,792.40
   WA-101-132P AUTOMATIC SPRAY GUN 7,627,158.00
   WA-101-132PV AUTOMATIC SPRAY GUN Stepless adj.system 8,015,792.40
   WA-101R-05P AUTOMATIC SPRAY GUN Round pattern 7,627,158.00
   WA-101R-05PV AUTOMATIC SPRAY GUN Round pattern (stepless adj.system) 8,015,792.40
   WA-200-122P AUTOMATIC SPRAY GUN 9,083,151.00
   WA-200-122PV AUTOMATIC SPRAY GUN Stepless adj.system 9,194,585.40
   WA-200-152P AUTOMATIC SPRAY GUN 9,083,151.00
   WA-200-202P AUTOMATIC SPRAY GUN 9,083,151.00
   WA-200-251P AUTOMATIC SPRAY GUN 9,083,151.00

   DPSA-70C DIAPHRAGM PUMP 17,402,914.00
   DPSA-702C DIAPHRAGM PUMP 17,402,914.00
   DPSA-702CN DIAPHRAGM PUMP Stainless type 31,325,245.19
   DPSA-702C-SA3 DIAPHRAGM PUMP 28,127,965.63
   DPSA-702CN-SA3 DIAPHRAGM PUMP Stainless type with AMM-721 42,050,296.82
   DPSA-704C DIAPHRAGM PUMP 17,402,914.00
   DPSA-704CN DIAPHRAGM PUMP Stainless type 31,325,245.19
   HDPA-705C DIAPHRAGM PUMP 22,866,619.55
   HDPA-705CN DIAPHRAGM PUMP
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...