• TẤM BẠT TRẢI LÓT HỒ NUÔI TÔM

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 27/10/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty TNHH HAI SUNG VINA chúng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xu&acirc;́t các loại bạt PE l&oacute;t hồ t&ocirc;m khổ lớn từ: 4m, 5m, 6m. Độ d&agrave;y từ 0.10mm(10zem) - 0.40mm(40zem), 2lớp, 3lớp, tr&aacute;ng phủ chất chống l&atilde;o h&oacute;a (UV)+(EVA) tăng cường độ dẻo dai, th&iacute;ch hợp cho nu&ocirc;i t&ocirc;m thẻ ch&acirc;n trắng, nu&ocirc;i c&ocirc;ng nghiệp, nu&ocirc;i tr&ecirc;n c&aacute;t&hellip;, Được sản xu&acirc;́t tr&ecirc;n d&acirc;y chuy&ecirc;̀n máy móc hiện đại đạt ti&ecirc;u chu&acirc;̉n chất lượng kỷ thuật cao.<br /></font><p><font face="Times New Roman" /></p><font face="Times New Roman">Hiện nay cty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, doanh nghiệp l&agrave;m đại l&yacute; ph&acirc;n phối sỉ &amp; lẻ bạt nhựa PE l&oacute;t hồ t&ocirc;m tr&ecirc;n to&agrave;n quốc<br /></font><p><font face="Times New Roman" /></p><font face="Times New Roman">H&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i <br /></font><p><font face="Times New Roman" /></p><font face="Times New Roman">HAI SUNG VINA CO.,LTD<br /></font><font face="VNI-Times">ADD : 658/23 </font>CMT8 St - Ward 11 -&nbsp; Dist 3- HCM City<br /><div><font face="VNI-Times">TEL :&nbsp; 08 3993 0828<br /></font><font face="VNI-Times">Fax &nbsp;:&nbsp; 08 3993 4686<br /></font><font face="VNI-Times">HP&nbsp; &nbsp;:&nbsp; 0918 913 933/ 0918 762 833 <br /></font><font face="VNI-Times">MST : 0311229970<br /></font><font face="VNI-Times">Email : </font><a href="mailto:haisungvina@yahoo.com"><font color="#0909ae" face="VNI-Times">haisungvina@yahoo.com</font></a><br /><font face="VNI-Times">&nbsp;wedsite: www.haisungvina.com.vn<br /></font><p><font face="VNI-Times" /></p></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Lê Đức Dũng
   - Địa chỉ: 658/23 CMT8, P11, Q3
   - Điện thoại: 08 3993 0828 - Fax: Fax: 08 3993 4686
   - email: haisungvina@yahoo.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...