tam cho meo

  • Thread starter namanhsg
  • Ngày gửi
N

namanhsg

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 150%"><strong style="line-height: 150%"><span style="font-size: 22pt; line-height: 150%; color: #00b050">DỊCH VỤ CHĂM S&Oacute;C CH&Oacute; M&Egrave;O TẠI NH&Agrave;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%">Th&uacute; cưng kh&ocirc;ng được vệ sinh sạch sẽ thường xuy&ecirc;n c&oacute; thể truyền một số bệnh khi tiếp x&uacute;c như nhiễm k&yacute; sinh tr&ugrave;ng, s&aacute;n, giun cho người. Đặc biệt khi để ch&oacute; m&egrave;o cắn c&oacute; thể truyền một số bệnh đặc biệt nguy hiểm cho bạn.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%">V&igrave; sợ ch&oacute;, m&egrave;o cắn truyền một số bệnh nguy hiểm cho bạn hay do thời gian qu&aacute; bận rộn m&agrave; bạn kh&ocirc;ng tắm cho những c&uacute;n cưng của m&igrave;nh được.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%">H&atilde;y li&ecirc;n lạc ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i để th&uacute; cưng của bạn được chăm s&oacute;c sạch sẽ.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%"><em><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%">(Bảng gi&aacute; &aacute;p dụng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng khu vực Thủ Đức, khu vực Q.9, Q.2 cộng th&ecirc;m 20.000đ tiền xăng &nbsp;v&agrave; 30.000đ cho c&aacute;c quận kh&aacute;c.)</span></em><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%">LH: Tuấn Anh: 0902.197.185</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%">Đặt chỗ qua website: www.chamsocchomeo.vn</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%"><em><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%">Địa chỉ: 115/12- Tổ 3- KP.9- P. Trường Thọ- Q. Thủ Đức- TP.HCM.</span></em></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 14.2pt; line-height: 150%">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tuấn Anh
- Địa chỉ: Thủ Đức
- Điện thoại: 084 - Fax: 0902197185
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH