TẬN DỤNG PHẾ PHẨM NÔNG NGIỆP ĐỂ NUÔI NHÍM THỊT : 100.000/1 KG VẪN LỜI

#1
<p><strong><font size="2">HIỆN TẠI C&Aacute;C V&Ugrave;NG CHUY&Ecirc;N CANH C&Acirc;Y ĂN TR&Aacute;I , RAU CỦ QUẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y PHẢI TỈA BỎ , LOẠI BỎ 1 LƯỢNG LỚN TR&Aacute;I C&Acirc;Y , RAU CỦ BỊ S&Acirc;U , BỊ Đ&Egrave;O , ....RẤT L&Atilde;NG PH&Iacute; </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M ĂN CẢ VỎ M&Iacute;T , HẠT M&Iacute;T , C&Oacute;C ỔI , KHỔ QUA , BẦU B&Iacute; MƯỚP ....</font></strong></p><p><strong><font size="2">NẾU TẬN DỤNG C&Aacute;C THỨ BỎ ĐI N&Agrave;Y ĐỂ BỎ ỐNG HEO V&Agrave;O VIỆC NU&Ocirc;I NH&Iacute;M THỊT TH&Igrave; 1 NĂM 1 CON NH&Iacute;M &Iacute;T NHẤT CŨNG B&Aacute;N ĐƯỢC HƠN 1 TRIỆU , HOẶC KHI C&Oacute; Đ&Aacute;M TIỆC XẺ THỊT 1 CON CŨNG L&Agrave;M ĐƯỢC NHIỀU M&Oacute;N </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON NU&Ocirc;I THỊT MỖI TH&Aacute;NG TĂNG TRỌNG 1 KG </font></strong></p><p><strong><font size="2">B&Agrave;I TO&Aacute;N HIỆU QUẢ : 1 CẶP BỐ MẸ SINH SẢN : 3,5 TRIỆU </font></strong></p><p><strong><font size="2">MỖI NĂM SINH SẢN 2 LẦN 4 NH&Iacute;M CON : NU&Ocirc;I B&Aacute;N THỊT ĐƯỢC 4-6 TRIỆU </font></strong></p><p><strong><font size="2">( CHI PH&Iacute; THỨC ĂN =0 / THUỐC TH&Uacute; Y = 0 ) </font></strong></p><p><strong><font size="2">Đ&Acirc;Y KO L&Agrave; M&Ocirc; H&Igrave;NH CHO THU NHẬP QU&Aacute; CAO NHƯNG C&Aacute;I CH&Iacute;NH L&Agrave; TẬN DỤNG PHẾ PHẨM N&Ocirc;NG NGHIỆP BỎ ĐI </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776 </font></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI CHĂN NUÔI GIA HUY CỦ CHI
- Địa chỉ: ấp BÀU ĐIỀU- xã PHƯỚC THẠNH- huyện CỦ CHI - TPHCM
- Điện thoại: 0903027776 - Fax:
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH