• than củi giá rẻ

  Thảo luận trong 'MuaBán ngành Lâm Nghiệp' , 15/5/12

  1. godisgood Nhà nông nghiệp dư

   <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; color: #ff6600">C&Ocirc;NG TY TNHH SX-TM-XNK AGAPE</span></strong></p> <br /> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">Chuy&ecirc;n sản xuất, cung cấp nguy&ecirc;n liệu đốt si&ecirc;u sạch v&agrave; an to&agrave;n cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng BBQ, qu&aacute;n ăn với gi&aacute; cả ph&ugrave; hợp với mọi loại h&igrave;nh kinh doanh. Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ ph&ograve;ng kinh doanh hoặc </span><strong><span style="font-size: 14pt; color: green">0916 380 177 Mr Hy</span></strong><span style="font-size: 13pt"> để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm v&agrave; c&oacute; gi&aacute; tốt nhất.</span></p> <span style="font-size: 13pt">Một số sản phẩm cung cấp:</span> <br /> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="font-size: 14pt; color: red">I/ Than si&ecirc;u sạch:</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">1/ Than g&aacute;o dừa (hoặc than củi) &eacute;p vi&ecirc;n h&igrave;nh trụ</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">2/ Than g&aacute;o dừa &eacute;p vi&ecirc;n h&igrave;nh tổ ong</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">3/ Than củi &eacute;p vi&ecirc;n h&igrave;nh b&aacute;nh</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">4/ Than củi (hoặc than g&aacute;o dừa) &eacute;p vi&ecirc;n h&igrave;nh vu&ocirc;ng</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">....</span></p> <br /> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="font-size: 14pt; color: red">II/ Than củi c&aacute;c loại:</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">1/ Than đước</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">2/ Than nh&atilde;n</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">3/ Than x&agrave; cừ</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">4/ Than bạch đ&agrave;n</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">....</span></p> <strong><em><span style="font-size: 14pt; color: red">III/ Cồn si&ecirc;u ch&aacute;y c&aacute;c loại:</span></em></strong> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">1/ Cồn kh&ocirc; trắng </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">2/ Cồn Gel</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">3/ Cồn mật</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">4/ Cồn Maxflame (SX theo d&acirc;y chuyền tự động)<br /> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">.....</span></p> <strong><em><span style="font-size: 14pt; color: red">IV/ Bếp chuy&ecirc;n dụng:</span></em></strong> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">1/ Bếp than b&aacute;nh</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">2/ Bếp cồn cao cấp </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">3/ Bếp than đa năng kh&ocirc;ng kh&oacute;i</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">4/ Bếp điện đa năng nướng lẩu </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">.....</span></p> <strong><em><span style="font-size: 14pt; color: red">V/ Sản phẩm khuyến m&atilde;i:</span></em></strong> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">1/ Bật lửa chuy&ecirc;n d&ugrave;ng</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">2/ Tu&yacute;p cồn Gel mồi than</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">3/ M&ugrave; tạt Nhật Bản</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">4/ Bếp cồn cao cấp (hoặc Bếp than b&aacute;nh)</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">.....</span></p> <strong><span style="font-size: 14pt; color: #ff6600">Mang lại an to&agrave;n tuyệt đối v&agrave; niềm vui trọn vẹn cho mỗi gia đ&igrave;nh trong từng bữa ăn!</span></strong><br /> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: large">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết:</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 13pt">- Phục vụ tận t&igrave;nh, chu đ&aacute;o! Nhanh ch&oacute;ng, an to&agrave;n, tiện lợi.</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 13pt">- Miễn ph&iacute; giao h&agrave;ng tận nơi trong nội th&agrave;nh HCM. </span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 13pt">- Nếu kh&aacute;ch h&agrave;ng lấy số lượng lớn v&agrave; thường xuy&ecirc;n sẽ được hưởng chiết khấu v&agrave; c&ograve;n c&oacute; nhiều chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i hấp dẫn..</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 13pt">- C&oacute; xuất h&oacute;a đơn t&agrave;i ch&iacute;nh<br /> </span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify"><strong><em><span style="font-size: 13pt; color: #339966">Chi tiết xin truy cập website:</span></em></strong><strong><span style="font-size: 13pt"> </span></strong><span style="font-size: 13pt"><a target="_blank" href="http://agapevn.com/">agapevn.com</a></span></p> &nbsp;<br /> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 13pt"><span style="color: #ffff00"><span style="background-color: #ff6600">Kho h&agrave;ng: 229/61 T&acirc;y Thạnh, P.T&acirc;y Thạnh, Q.T&acirc;n Ph&uacute;. Tp.HCM</span></span><br /> </span></p> <br /> <p class="MsoNormal"><img width="548" height="300" border="0" src="http://i639.photobucket.com/albums/uu118/khanghy_hosana/bando.jpg" /></p> <br /> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><strong>ĐƯỜNG V&Agrave;O KHU C&Ocirc;NG NGHIỆP T&Acirc;N B&Igrave;NH</strong></span>&nbsp;</p> <br /> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Garamond; color: #3366ff">C&Ocirc;NG&nbsp; TY&nbsp; TNHH&nbsp; SX&nbsp; -&nbsp; TM&nbsp; -&nbsp; XNK&nbsp;&nbsp; AGAPE</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: #3366ff"><br /> </span><span style="font-size: 13pt; color: black">TEL</span><span style="font-size: 13pt; color: #3366ff">: 08&nbsp;38160026 * </span><span style="font-size: 13pt; color: black">FAX: </span><span style="font-size: 13pt; color: #3366ff">08 38160026</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; color: black">HOTLINE</span><span style="font-size: 13pt; color: #3366ff">: 0916 380 177 * 0918 274 077</span><span style="font-size: 13pt; color: black"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; color: black"><span style="color: black">OFFICE</span><span style="color: #3366ff">:&nbsp; &nbsp;536 Đo&agrave;n văn Bơ, P.14, Q.4, Tp.HCM</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; color: black">EMAIL</span><span style="font-size: 13pt; color: #3366ff">: <a target="_blank" href="mailto:info@agapevn.com">info@agapevn.com</a> * </span><span style="font-size: 13pt; color: black">WEBSITE:</span><span style="font-size: 13pt; color: #3366ff"> <a target="_blank" href="http://agapevn.com/">agapevn.com</a></span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <br /> <span style="font-size: 13pt; color: #3366ff">tags: than củi, than đ&aacute;, than tổ ong, cồn kh&ocirc;, gi&aacute; rẻ, đại l&yacute; than củi, cung cấp than củi, đại l&yacute; than, than gi&aacute; rẻ, cồn kh&ocirc; rẻ, cung cấp than gi&aacute; rẻ, đại l&yacute; cồn, đại l&yacute; than đ&aacute;, đại l&yacute; than tổ ong, b&aacute;n than củi</span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: AGAPE
   - Địa chỉ: 229/61 tây thạnh, p.tây thạnh, q.tân phú
   - Điện thoại: 0838160026 - Fax:
   - email: godisgood_hosana@yahoo.ca
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...