Thần dược chữa tai biến mạch máu não

  • Thread starter vanthanh00
  • Ngày gửi
V

vanthanh00

Guest
#1
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px">&nbsp; 1. Th&agrave;nh phần chủ yếu: Tr&acirc;n ch&acirc;u, m&atilde; n&atilde;o thạch, t&acirc;y hồng hoa, tử đ&agrave;n hương, gi&aacute;ng hương, đinh hương, dư cam tử, thảo mai, cao sơn đảng s&acirc;m, cam thảo, ngưu ho&agrave;ng, xạ hương... 70 vị.</span><br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px">2. T&iacute;nh trạng: Vi&ecirc;n nước mầu đen, m&ugrave;i thơm vị ngọt, ch&aacute;t, đắng.</span><br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px">3. C&ocirc;ng năng chủ trị: An thần, chấn tĩnh, th&ocirc;ng kinh hoạt lạc, điều h&ograve;a kh&iacute; huyết, tĩnh n&atilde;o khai khiếu, d&ugrave;ng trong bệnh thần kinh, huyết quản, tinh thần, dẫn đến n&ocirc;n nao bất an, tim đập nhanh, hoảng hốt, liệt, b&aacute;n th&acirc;n bất toại, tư duy t&igrave;nh cảm trở ngại, động kinh, tai biến mạch n&atilde;o, chấn động n&atilde;o, bệnh tim, cao huyết &aacute;p, bệnh mất tr&iacute; nhớ người gi&agrave;. C&oacute; t&aacute;c dụng cải tạo vi tuần ho&agrave;n.</span><br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px">4. C&aacute;ch d&ugrave;ng v&agrave; liều d&ugrave;ng: Uống, bệnh nặng một ng&agrave;y 0.9-1.2g (1 vi&ecirc;n). C&aacute;ch 3-7 ng&agrave;y một gam (1vi&ecirc;n), uống với nước s&ocirc;i để nguội.</span><br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px">5. Thận trọng: Cấm d&ugrave;ng những thức ăn qu&aacute; l&acirc;u, vị chua.</span><br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px">6. Quy c&aacute;ch: 1g/1 vi&ecirc;n</span><br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px">7. Bảo quản: g&oacute;i k&iacute;n</span><br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px">8.Đ&oacute;ng g&oacute;i: 6v/hộp</span><br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px">9. Hạn d&ugrave;ng: 3 năm rưỡi (42 th&aacute;ng)</span><br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px">10. C&ocirc;ng văn ph&ecirc; chuẩn: Z54020062</span><br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px">11. Ch&uacute; th&iacute;ch:</span><br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px">Phương thuốc n&agrave;y c&oacute; từ thế kỷ thứ 8, qua nhiều năm kh&ocirc;ng ngừng cải tiến đ&atilde; h&igrave;nh th&agrave;nh phương thuốc như hiện nay, dựa tr&ecirc;n nguy&ecirc;n l&yacute; y dược học t&acirc;y tạng. Những vị thuốc được lựa chọn từ những dược liệu sinh trưởng trong m&ocirc;i trường thi&ecirc;n nhi&ecirc;n đặc th&ugrave;, kh&ocirc;ng bị &ocirc; nhiễm. Được b&agrave;o chế từ d&acirc;y chuyền sản xuất c&ocirc;ng nghệ hiện đại kết hợp với c&ocirc;ng nghệ cổ truyền. Kinh qua một ngh&igrave;n năm tr&ecirc;n thực tiễn l&acirc;m s&agrave;ng chứng minh. B&agrave;i thuốc c&oacute; t&aacute;c dụng tốt với c&aacute;c bệnh: Huyết &aacute;p mất điều h&ograve;a, di chứng của n&atilde;o, động kinh, xơ h&oacute;a động mạch n&atilde;o, nghẽn mạch n&atilde;o, hoại tử cơ tim... bệnh về tim, mạch, t&ecirc; b&igrave; tứ chi, co giật... c&aacute;c triệu chứng về hệ thống thần kinh.</span><br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px">Người kh&ocirc;ng c&oacute; bệnh, thuốc c&oacute; t&aacute;c dụng n&acirc;ng cao thể trạng, chống l&atilde;o h&oacute;a...Kết quả thực nghiệm chứng minh, b&agrave;i thuốc c&oacute; t&aacute;c dụng r&otilde; rệt ph&ograve;ng v&agrave; trị bệnh cao huyết &aacute;p c&oacute; t&iacute;nh di truyền n&oacute; c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c dụng gi&atilde;n nở vi động mạch ở m&agrave;ng n&atilde;o tăng cường hoạt động của c&aacute;c mao mạch, cải thiện vi tuần ho&agrave;n ni&ecirc;m mạc ruột, cải thiện lưu th&ocirc;ng m&aacute;u.</span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần thanh vân
- Địa chỉ: 45TT4 KHU ĐÔ THỊ MỸ ĐÌNH MỄ TRÌ TỪ LIÊM HÀ NỘI
- Điện thoại: 0982170582 - Fax: 04366615888
- email: taytangcamlo@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH