Bán Thanh lý đàn thỏ nhà tại Quận 12.

httam

Nhà nông nghiệp dư
#1
do mình bận đi làm, lúc trước đi học còn có thời gian, nay thanh lý đàn thỏ bố mẹ và thỏ tơ giống, thỏ con luôn...ai có nhu cầu liên lạc với mình nhé!
Thỏ lai Newzealand!
 

hdevlab

Nhà nông tập sự
#2
Thỏ thanh lý sao bạn. có thanh lý chuồng ko. Đang quan tâm. 0979991050
 

httam

Nhà nông nghiệp dư
#3
do mình bận đi làm, lúc trước đi học còn có thời gian, nay thanh lý đàn thỏ bố mẹ và thỏ tơ giống, thỏ con luôn...ai có nhu cầu liên lạc với mình nhé!
 

httam

Nhà nông nghiệp dư
#4
do mình bận đi làm, lúc trước đi học còn có thời gian, nay thanh lý đàn thỏ bố mẹ và thỏ tơ giống, thỏ con luôn...ai có nhu cầu liên lạc với mình nhé!
 

httam

Nhà nông nghiệp dư
#6
alo cho mình nhé, sdt dưới chữ ký.

do mình bận đi làm, lúc trước đi học còn có thời gian, nay thanh lý đàn thỏ bố mẹ và thỏ tơ giống, thỏ con luôn...ai có nhu cầu liên lạc với mình nhé!
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH