• thanh lý gà tre xịn đây!!!!!!!!

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 26/10/12

  1. angal113 Nhà nông nghiệp dư

   <hr size="1" /> <div id="post_message_743036"> <img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/10/26/1351238020_IMG0409A.jpg" /><br />như ti&ecirc;u đề m&igrave;nh cần b&aacute;n gấp một số em g&agrave; tre sau: <br /> LH: <font size="4"><strong>nh&acirc;n</strong> <strong>0937519548 </strong></font><u><em><strong>B&Igrave;NH T&Acirc;N, HCM</strong></em></u><br /> <font size="4"><u><strong>số 1</strong>:</u> </font><br /> <font size="5"><strong>gi&aacute;:400k<br /> </strong></font><img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/10/26/1351237435_IMG0360A.jpg" /><br /><br /> <img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/10/26/1351237612_IMG0361A.jpg" /><br /> <img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/10/26/1351237640_IMG0_6A.jpg" /><br /> <br /> <img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/10/26/1351238100_IMG0409A.jpg" /><br /><br /> <font size="4"><u><strong>số 2 </strong><strong>: </strong></u><strong>gi&aacute; 450k</strong></font><img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/10/26/1351238175_IMG0440A.jpg" /><br /><br /> <img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/10/26/1351238282_IMG0443A.jpg" /><br /><img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/10/26/1351238358_IMG0445A.jpg" /><br /><br /> <br /> <font size="4"><u><strong>số 3 </strong><strong>:</strong></u><strong> m&aacute;i 200k<br /> </strong></font><img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/10/26/1351238585_IMG0557A.jpg" /><br /><br /> <img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/10/26/1351238682_IMG0569A.jpg" /><br /><br /> <font size="4"><u><strong>số 4 </strong><strong>:</strong></u></font> <em><strong>g&agrave; tre rặc 0,8 kg nu&ocirc;i thả n&ecirc;n hơi nh&aacute;t. g&agrave; cha đ&aacute; ăn 5 c&aacute;i thua 1 c&aacute;i.</strong></em><br /> <font size="5"><strong>gi&aacute;: 500k</strong></font><br /> <img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/09/23/1348405884_IMG0281A.jpg" /><br /><br /> <img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/09/23/1348405953_IMG0282A.jpg" /><br /><br /> <img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/09/23/1348405979_IMG0296A.jpg" /><br /><br /> <font size="4"><u><strong>số 5</strong>:</u></font><strong><em>g&agrave; tre rặc 0,7kg hơi nh&aacute;t</em></strong>.<br /> <font size="5"><strong>gi&aacute;: 450k</strong></font><br /> <img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/09/23/1348406077_IMG0284A.jpg" /><br /><br /> <img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/09/23/1348406107_IMG0289A.jpg" /><br /><br /> <img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/09/23/1348406174_IMG0290A.jpg" /><br /><br /> <font size="4"><u><strong>số 6:</strong></u></font> <strong><em>g&agrave; tre kiểng</em></strong><br /> <font size="5"><strong>gi&aacute;: 600k</strong></font><br /> <img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/09/23/1348406280_IMG0061A.jpg" /><br /><br /> <img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/09/23/1348406309_IMG0070A.jpg" /><br /><br /> <img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/09/23/1348406333_IMG0063A.jpg" /><br /><br /> <br /> <br /> <em><strong><u><br /> <br /> c&ograve;n nhiều g&agrave; nữa nhưng kh&ocirc;ng thời gian up l&ecirc;n.</u></strong></em><br /> <strong>c&aacute;m ơn mọi người đ&atilde; quan t&acirc;m.</strong><br /> <u><em><strong><font size="5">anh em lỡ xem th&igrave; up d&ugrave;m em ph&aacute;t em sẽ tr&atilde; lễ ạ!!! xin c&aacute;m ơn!</font></strong></em></u> </div> <font size="4"> </font>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: huỳnh ngọc nhân
   - Địa chỉ: bình tân
   - Điện thoại: 0937519548 - Fax:
   - email: nhon_huynhminh@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...
  2. gaconlonton

   gaconlonton Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   377
   Đã được thích:
   11
   Nghề nghiệp:
   farm
   ga đẹp,
   úp phụ....
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...