thành phần thức ăn cho gà thịt từ nhỏ tới xuất chuồng

#91
Bạn cho mìjh hỏi gà qua giai đoạn úm rồi . Thức ăn cho ăn như thế nào . Mình mới nuôi toàn cho ăn thức ăn công nghiệp . Chỉ giúp mình cảm ơn .
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH