the gioi ca vuoc ven bo _tu van tai cho

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: gaarav14
- Địa chỉ: cam trung- cam pha -quang ninh
- Tel, Fax: 0906685555 ::: FaX
- email: email
================================

<h3><img title="Cool" alt="Cool" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" border="0" />2!&nbsp;.<font color="#ff0000">T</font><font color="#ff0000">rước hết m&igrave;nh xin hết l&ograve;ng cảm ơn hai bạn (tr&ecirc;n <font color="#00cc99">DĐNN</font>)đ&atilde; quan t&acirc;m đến những người c&oacute; d&ograve;ng m&aacute;u như m&igrave;nh c&acirc;u c&aacute; vược ven bơ ,v&agrave; m&igrave;nh muốn c&aacute;c bạn gọi đt cho m&igrave;nh trao đổi th&ecirc;m KN-KT.k&iacute;nh mong c&aacute;c sư huynh- tiền bối chỉ gi&aacute;o th&ecirc;m:mnuoc-đcau-chi -luoi-phao-cuoc-can-moi -uu điem -nhuoc đ của c&aacute; vược...T&ocirc;i thay mặt hiệp hội c&acirc;u c&aacute; vược ven bờ xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn s&acirc;u sắc. hen gap lai @.com.w.okbeca.hjhj. </font><font color="#6600ff">0906685555<img title="Laughing" alt="Laughing" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" border="0" /></font></h3>
 

#2
the gioi ca vuoc ven bo

:wub: xin hỏi các bạn dân câu chuyên nghiệp có những điểm ntn phát hiện có cá vược vào bờ ? có người nào dụ cá vươc vào bờ ko ? e có lúc câu dược cá trên dưới 20kg nhưng vẫn muốn các bác chỉ giáo thêm
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH